Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

6 December

Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan des gouds, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn. tot lof, en ere, en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. 1 Petrus 1:7

Beproevingen en verzoekingen zijn de middelen, die God gebruikt, om aan de ziel de waarheid en kracht des geloofs, die Hij haar schenkt, te openbaren; want in iedere beproeving en verzoeking wordt strijd gevoerd tegen het geloof, dat in het hart is; en iedere beproeving en verzoeking bedreigt als het ware het leven des geloofs. En zij bedreigen het op deze wijze. Onder de beproeving verbergt God zich meestal. Hij geeft, het is waar, een geheime kracht, waardoor de ziel staande blijft, of anders zou zij tot wanhoop vervallen en overwonnen en verzwolgen worden door de kracht des ongeloofs. Vandaar komt de worsteling tussen de beproeving en het geloof; het geloof, dat strijdt tegen, of liever onder de beproeving. Wanneer nu in dit hete vuur het geloof niet zwicht, niet verbrandt, niet vernietigd wordt, maar zich vast blijft klemmen aan de belofte en de getrouwheid van Hem, die ze gegeven heeft, is deze beproeving des geloofs zeer kostelijk. Zij is kostelijk voor de ziel, wanneer God haar weder tegenlacht, en aldus dat geloof voor echt verklaart. Zij is kostelijk in het oog van Gods volk, dat haar ziet en kracht en troost put uit hetgeen het zag in de ervaring van een dus beproefde en gezegende heilige, en zij is ook kostelijk in het oog van God zelf, die haar kroont met zijn eigen kennelijke goedkeuring, en op haar het zegel drukt van zijn goedkeurende glimlach. Maar bovenal zal zij blijken kostelijk te zijn bij de komst van Jezus Christus, en dat niet alleen in zijn verschillende verschijningen in de genade, maar in zijn laatste verschijning in heerlijkheid; want daarvan juist spreekt de Apostel, wanneer hij zegt: „dat het bevonden worde tot lof, en eer en heerlijkheid inde openbaring van Jezus Christus.”

Red mij van hen, die ’t ruim genot
der wereld voor hun heilgoed achten,
geen deel, dan in dit leven, wachten,
en maken van de buik hun god;
van hen die weelde, schatten, staten,
hoe rijk, hoe uitgebreid, hoe groot,
verliezen moeten met de dood
en aan hun kind’ren overlaten!

Ps. 17:7

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN