Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

7 December – Wendt U Naar Mij Toe

Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! Want Ik ben God en niemand meer. Jesaja 45:22

We verkeren voortdurend in omstandigheden waarin niemand ons ook maar enig goed kan doen, en waarin we onszelf niet kunnen helpen of bevrijden; we zitten vast in strikken en kunnen ze niet losmaken; we verkeren in moeilijkheden, en kunnen onszelf niet troosten; zijn verdwaalde schapen en kunnen de weg naar de kudde niet terugvinden; we zitten voortdurend achter afgoden aan en houwen ‘gebroken bakken’ uit en kunnen niet terug- keren naar ‘de springader des levenden waters’ (Jer. 2:13). Wat is het dan passend en heerlijk voor degenen die aldus beproefd worden om te zien dat er een genadige Immanuel aan de rechterhand van de Vader zit, Wiens hart met liefde gevuld is, en in Wiens binnenste zich mededogen roert; die Zijn eigen kostbare bloed heeft vergoten opdat zij zouden leven, Die een heerlijke gerechtigheid heeft aangebracht en Die ‘volkomenlijk zalig maken kan die door Hem tot God gaan’ (Hebr. 7:2 5). De Heere zegt daarom tegen Zijn kinderen die zich aan ‘de einden der aarde’ bevinden, die bang zijn nabij te komen, dat Hij de Middelaar tussen God en de mens is. Hij zegt tegen degenen die schuldig zijn: ‘Ik ben uw vergiffenis’; tegen die naakt zijn: ‘Ik ben uw kleding’; tegen degenen die bezoedeld zijn: ‘Ik ben uw reiniging ’. Aangezien ze zich aan ‘de einden der aarde’ bevinden, zou de zuiverheid van God hen daar voor eeuwig houden, maar aangezien er een Middelaar, een roemrijke Voorspreker, een almachtige Advocaat, een Immanuel, God en mens in één glorieus Persoon is, kunnen ze, hoewel ze zich aan ‘de einden der aarde’ bevinden, nabij komen door Hem, want ze zijn gezegend en aangenomen in Hem. Ze bevinden zich werkelijk aan ‘de einden der aarde’, en durven door schuld en schaamte niet nabij te komen. Maar laat Jezus hun één blik schenken, één aanraking, en hun arme, hulpbehoevende, naakte zielen springen vooruit in Zijn armen, en vinden de toegang tot de Vader nabij. Want door die blik zien ze dat er een Middelaar tussen God en hen is, een Voorspreker en Advocaat Die voor hen op een genadetroon zit.

Lezen: Jesaja 55
Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN