Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

6 December – Wendt U Naar Mij Toe

Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! Want Ik ben God en niemand meer. Jesaja 45:22

Door op Zijn heerlijke Persoon te zien van ‘de einden der aarde’, vangen we een glimp op van Zijn verzoenende bloed. We zien dan dat het bloed zijn gehele werking ontleent aan Zijn heerlijke Persoon; we zien het als het bloed van de Zoon Gods. De ogen van het verstand worden verlicht, zodat ze de aard en werkzaamheid van dit kostbare bloed zien, en we zien dat het van vrede spreekt tot het schuldige geweten, dat het net enige offer voor de zonde is, dat het vijanden verzoent, opstandelingen vergeeft en de goddelozen rechtvaardigt. Door de ziel uit te nodigen zich naar Hem toe te wenden, nodigt de Heere de ziel tevens uit naar Zijn roemrijke rechtvaardigheid te kijken. Wat weten we, wat kunnen we weten, van de roemrijke rechtvaardigheid van Christus, behalve dat we zijn gaan voelen hoe naakt, hoe behoeftig en hoe ontdaan we zonder haar zijn? Maar als een ziel aan de ‘ einden der aarde’ ligt, naakt en bevend, bang om een nooit eindigende eeuwigheid te aanschouwen, met een doodsbang geweten vanwege duizenden misdaden die zich tonen, hoe zeer bemoedigt dit de arme ziel, die aan ‘de einden der aarde’ ligt, als de Heere slechts met kracht zegt: ‘Wendt u naar Mij toe’, en die heerlijke mantel der gerechtigheid uitspreidt die ‘voor en op allen is die geloven’, toch ertoe aan om te schuilen onder dit heerlijke en prachtige gewaad, en haar toevlucht te nemen onder de rok van deze hemelse Boaz. Door te zeggen: ‘Wendt u naar Mij toe’, zegt Hij tevens: ‘Zie op Mijn oneindige liefde, in haar diepte, hoogte, lengte en breedte, die de kennis te boven gaat. Wendt u naar Mij toe in al Mijn lijden; Mijn doodsstrijd; Mijn bloedend zweet, en alles wat Ik heb doorstaan voor arme zondaren.’ Hij nodigt degenen aan ‘de einden der aarde’ uit zich naar Hem toe te wenden en Hem te zien lijden voor hen. En als ze Zijn oneindige liefde kunnen zien en ervaren, stroomt vrede in het geweten, en de arme ziel aan ‘de einden der aarde’ wordt aangemoedigd en in staat gesteld dichter bij de Vader te komen.

Lezen: Psalm 121
Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN