Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

5 November – Een Hoog Vertrek

En de Heere zal een Hoog Vertrek zijn voor de verdrukte, een Hoog Vertrek in tijden van benauwdheid. En die Uw Naam kennen,zullen op U vertrouwen, omdat Gij, Heere, niet hebt verlaten degenen die U zoeken. Psalm 9:10-11

Gods liefdevolle goedheid en tedere barmhartigheid maken deel uit van de Naam Gods. Hij heeft dit getoond door Zijn eniggeboren Zoon te schenken. ‘Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij Zijn leven voor ons gesteld heeft’ (1 Joh. 3:16). Welnu, als we iets hebben geproefd, al is het maar een kleine hoeveelheid, van de liefdevolle goedheid en tedere barmhartigheid van God; als Zijn genegenheid ooit op onze ziel is gevallen, zoals dauw op een tak; als dit geheim van de Heere zich ooit op onze tabernakel heeft bevonden – kennen we dat deel van de Naam van de Heere, en als we die kennen, kunnen we ons vertrouwen erin stellen. We weten dat Hij betrouwbaar is, een steun voor de ziel die weet dat de liefdevolle goedheid en tedere barmhartigheid van God van eeuwigheid tot eeuwigheid zijn (Ps. 103:17). Een ander deel van Zijn Naam is Zijn oneindige en onnoembare wijsheid. Kan Hij zich vergissen? Heeft Hij zich ooit vergist? Heeft de Heere ondanks alle moeilijkheid en verscheidenheid aan omstandigheden die de kinderen Gods hebben benauwd ooit een verkeerde stap gezet? Hoewel Hij de natuur heeft verbijsterd, hoewel Hij de rede in de war heeft gebracht, hoewel Hij onze plannen op hun kop heeft gezet, hoewel Hij misschien datgene heeft gedaan dat wij het meest vreesden, en elke natuurlijke bedoeling en neiging van ons hart heeft gedwarsboomd – kunnen we zeggen dat Hij zich heeft vergist? dat Hij een fout heeft gemaakt? dat Hij onverstandig heeft gehandeld? dat hij niet datgene heeft gedaan dat voor ons geestelijk welzijn is? Klagend, opstandig, ongelovig hart, zwijg! Zal de mens, de dwaze mens, een aardse worm, een ééndagsschepsel, zijn nietige stem verheffen en zeggen dat God een fout kan maken?

Lezen:Jesaja41:1-14

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN