Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

6 Mei – Die Overwint

Die overwint… Openbaring 2:17

Als ik het hart kan lezen van een hier aanwezige arme beproefde en in verzoeking gebrachte ziel, zou ik daar lezen: ‘Nee, tot mijn schande en verdriet moet gezegd worden dat ik daarentegen merk dat de zonde steeds sterker wordt, dat het kwaad in mijn hart steeds krachtiger wordt dan ik ooit in mijn leven heb meegemaakt; en wat betreft mijn eigen inspanningen om ze te overwinnen, ik merk voorwaar dat deze steeds flauwer en steeds zwakker worden. ‘Dit is’, zegt de ziel, ‘wat me terneerslaat. Als ik meer kracht tegen de zonde zou kunnen hebben; als ik dapperder tegen de duivel stelling zou kunnen nemen; als ik mijn hardnekkige begeerten kon overwinnen; meer tot Gods eer zou leven, en steeds heiliger zou worden, dan, ja dan,’ zegt een arm bevreesd kind van God, ‘zou ik enigszins getroost zijn. Maar om me zo voortdurend verward te voelen, zo eeuwig verontrust, zo onophoudelijk terneergeslagen door de werkingen van mijn verdorven aard, dit is het, dit is het wat me zo diep verwondt; dit is het, dit is het wat me zo sterk op de proef stelt.’ Mijn vriend, u bent rechtstreeks op weg naar de overwinning. Dit is juist de weg waardoor u zult overwinnen. Als u echter deze koers zou varen: steeds beter zou worden, de zonde steeds zwakker, en uw hart steeds heiliger, zou u gereed zijn uit te zien naar een totale overwinning. Maar reken er maar op, u zou dan helemaal de verkeerde koers varen. Maar als u zich daarentegen steeds zwakker voelt, steeds armer, steeds schuldiger, steeds verachtelijker, zodat u door middel van pijnlijke ervaringen gedwongen wordt uzelf, niet met valse bescheidenheid, maar met zelfverfoeiïng de grootste der zondaren te noemen, dan bent u rechtstreeks op weg naar de overwinning. Wanneer het de Heere belieft wat van Zijn verzoenende bloed met kracht in zijn geweten te brengen, en met Zijn eigen lippen een woord tot het arme kind van God te spreken, dan overwint hij, niet door zijn eigen kracht, zijn eigen wijsheid, of zijn eigen rechtvaardigheid, maar door het bloed van het Lam, en door het Woord van Zijn getuigenis, geopenbaard aan zijn hart door de kracht van God Zelf. Wees er zeker van dat als we op enige andere manier dan deze overwinnen, onze overwinning geen werkelijke en geestelijke zege is.

Lezen: Openbaringen 2:12-29

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN