Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

5 Mei – Die Overwint

Die overwint… Openbaring 2:17

Als iemand voortdurend overweldigd wordt; als soms zijn begeerten hem verrassen; soms wanhoop hem overvalt; soms hoogmoed opkomt; soms begeerte en zinnelijkheid merkbaar worden; soms het ene kwaad zich vertoont, dan weer een ander, en weldra een derde monster zijn hatelijke kop opsteekt — wie zou dan geloven dat dit degene is die de overwinning zal behalen, als hij zo voortdurend wordt overwonnen en zo onophoudelijk wordt verslagen? Maar er is een gedeelte in Gods Woord dat ons laat zien waarin het geheim van hun overwinnen gelegen is: ‘En zij overwonnen’ — Hoe? Door hun eigen kracht? door hun eigen wijsheid? door hun eigen rechtschapenheid? door hun eigen beslissingen? Nee. ‘En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot de dood toe’ (Openb. 12:11). Dus als een arme zondaar, die dagelijks diep voelt dat hij niets dan zonde heeft en alle hoop volledig heeft opgegeven om beter te worden, neerzakt aan de voetbank van genade als een verloren, schuldige en verdoemde ongelukkige; als hem dan een glimp wordt gegund van ‘het bloed des Lams’, dat van vergiffenis en vrede spreekt tot het schuldige geweten, en het ‘woord van Gods getuigenis’ met goddelijke kracht in zijn hart komt, dan ‘overwint’ hij, niet door zijn eigen kracht, zijn eigen wijsheid, zijn eigen rechtvaardigheid, maar door het bloed van het Lam, dat aan zijn geweten wordt toegepast, en door het Woord van Gods getuigenis dat met goddelijke kracht aan zijn hart wordt toegepast. Dit is de enige manier om te ‘overwinnen’.

Lezen: Openbaring 12:7-17

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN