Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

7 Mei – Die Overwint

Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is. Openbaring 2:17

Wat is dit verborgen manna? Is het niet Gods Woord dat met kracht aan het hart wordt toegepast? Wat zegt Jeremia? ‘Als Uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten, en Uw Woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijns harten’ (Jer. 15:16). Als het de Heere belieft een Woord van Zijn eigen lippen in het hart te laten vallen; een belofte toe te passen; een dierbaar gedeelte van Zijn Woord te onthullen; een heilige tekst zachtjes in het hart te fluisteren — is dat geen manna? Waar vandaan stroomde het manna? Werd het door mensenhand gekweekt? Werd het geplukt, zoals ongelovigen ons vertellen, uit de essen die in de woestijn groeiden? Nee, het viel uit de hemel. En geldt dit niet voor het Woord van de Heere dat met kracht aan het hart wordt toegepast? Het is niet door de Heilige Schrift te onderzoeken, ofschoon het goed is de Heilige Schrift te onderzoeken; het is niet door verschillende passages met elkaar te vergelijken; maar het is de Heere Zelf die het belieft een dierbaar gedeelte van de waarheid aan ons hart toe te passen. En als dit gebeurt, is het ‘manna’. Het is zoet, verfrissend, versterkend, troostend, bemoedigend; ja, het is engelenvoedsel; het vlees en bloed van het Lam, waarmee het de Heere belieft hongerige zielen af en toe te spijzen en te laven.

Lezen: Jeremia 15:1-16

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN