Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

5 September – Door Baca’s Vallei

In Dewelke alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Colossenzen 2:3

Welke arme, blinde dwazen zijn wij van nature! Hoe ongenoegzaam is al onze aardse wijsheid en al onze natuurlijke kennis om ons in de waarheid te leiden. Wanneer de ziel in waarheid onder de Goddelijke onderwijzing verkeert, hoe onkundig gevoelen wij ons dan wat betreft elke eenvoudige zaak, die wij wensen te weten! Welk een deksel van onwetendheid is er voortdurend op ons hart, wat een wolken van donkerheid hangen er gedurig over onze geest. De eenvoudigste waarheden van Gods Woord schijnen in de diepste duisternis verborgen te zijn, en de ziel kan noch de waarheid, noch haar persoonlijk aandeel daaraan zien. Nu, wanneer iemand in deze gestalte verkeert, dan gaat hij niet tot de Heere met vleiende lippen, of met een bedrieglijke tong, en dan gaat hij de Heere niet vragen hem wijsheid te geven, alleen daarom, dat hij gehoord heeft, dat anderen dit van God gevraagd hebben, of omdat hij in de Bijbel leest, dat Christus van God tot wijsheid geworden is voor Zijn volk; maar hij gaat als een arme, blinde dwaas, als een volkomen onkundige, als een totaal onbekwame om één enkele geestelijke waarheid uit zichzelf te verstaan, als een door en door hulpbehoevende, om de kern der ware godzaligheid te kunnen beoefenen, om te kunnen indringen in de verborgenheden van de ware godsdienst, of in het hart van Christus. Want het is niet genoeg voor de ziel, dat zij enige leerstellingen ontvangt in haar hoofd, of dat zij tevreden is met een gezonde geloofsbelijdenis, of dat dit haar als een overtuigde van haar onkunde bevredigen kan. Neen, niets kan de ziel bevredigen, dan de Goddelijke verlichting, waardoor zij het licht ziet in Gods licht. De geestelijke wijsheid moet haar worden medegedeeld, waardoor zij gewaar wordt, dat zij wordt wijs gemaakt tot zaligheid, dat zalvend licht moet schijnen in haar hart, want dit is de enige sleutel voor de Evangeliewaarheid; en het is haar tot een bewijs, dat zij de waarheid kent door een Goddelijke toepassing daarvan in de ziel.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN