Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

4 Mei – Die Overwint

Die overwint… Openbaring 2:17

Het doel van de Heere is ervoor te zorgen dat we ‘overwinnen’; want de belofte geldt alleen ‘hem die overwint’. Maar het ligt in Zijn bedoeling ons te laten ‘overwinnen’ in Zijn kracht alleen, en niet in eigen kracht. Dit leren wij doorgaans erg langzaam. We stellen ons de geboden voor ogen en we denken dat als we ons er ijverig aan houden, we uiteindelijk Gods genade zullen verkrijgen en veilig in de hemel komen. Maar aangezien we voortdurend tekortschieten in onze gehoorzaamheid hieraan, terwijl we de strengheid van Gods geboden, de geestelijkheid van de wet, noch de reikwijdte van het voorschrift kennen, denken we dat de onvolkomenheid beslist in onszelf moet zitten — dat we niet goed hebben opgelet, noch voldoende acht hebben geslagen op de wegen van ons hart, noch hebben gedaan wat we echt hadden kunnen doen. Omdat we dan nog niet weten dat de ingewortelde verdorvenheid van de mens zodanig is dat hij zich nooit aan Gods wet kan houden; niet weten dat de Heere de bedoeling heeft om ons met deze middelen onze zwakheid te leren kennen, staan we weer op als iemand die viel en proberen we opnieuw aan de wedloop deel te nemen. Maar tot onze verbazing zien we onze pogingen steeds mislukken; zien we dat we niet kunnen zijn wat we zouden willen zijn. We zouden rechtvaardig willen zijn; we zouden heilig willen zijn; we zouden niet willen zondigen; we zouden op onze ogen, oren en ons hart willen letten; we zouden aan de rechterkant niet willen afwijken, we zouden aan de linkerkant niet willen afwijken. De Heere staat ons wellicht een tijdlang toe om op deze paden van vergeefse moeite voort te gaan; maar na enige tijd zal het tot een uitbraak komen; de een of andere verzoeking kan ons overvallen, die zo zoet is en zo goed uitkomt, dat we er meteen in verstrikt raken, en weg is al onze kracht; onze voornemens voor de toekomst zijn in één ogenblik verbroken; en langzaam beginnen we in te zien hoe uitermate zwak we zij n tegenover elke willekeurige verzoeking.

Lezen: Openbaring 2:1-11

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN