Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

12 Juli – De Paden Des Rechts

Ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid, in het midden van de paden des rechts. Spreuken 8:20

Hij doet wandelen op de weg der gerechtigheid. Het is niet alleen maar een gaan rondom Sion en haar torens tellen; het is niet slechts te vergelijken met wanneer ik rondom een paleis wandel en de fraaie vorm ervan bewonder. Nee, het wil zeggen, er persoonlijk heengeleid te worden, het persoonlijk te ondervinden, en er een onwaardeerbare omgang mee te hebben, de aangenaamheid ervan te proeven. Dit is het, dat de ziel lieflijk verzadigt, en ook niets minder dan dit kan haar voldoen.Voordat zij die een verzoek aan de Koning hebben, tot Zijn tegenwoordigheid worden toegelaten, zijn er vele voorkamers en zalen waar men door moet gaan, zodat hij, die tot het binnenste van het paleis geleid wordt, stap voor stap en kamer voor kamer tot in de tegenwoordigheid van de Koning geleid wordt. Vele arme, twijfelende en bevreesde zielen hebben hun voeten bij wijze van spreken maar net over de drempel gezet, en misschien zien zij hoe anderen voor hun ogen in de tegenwoordigheid van de Koning geleid worden. Wanneer de dienstknecht de deuren opent, zien zij een straaltje van het schitterende vertrek en mogelijk een korte glimp van de Koning. Maar … de deur wordt weer gesloten en hun beurt is nog niet gekomen. Maar hoe gering hun blik ook geweest is, ze hebben toch zoveel van de Koning en Zijn schoonheid gezien, dat het hun harten overwonnen heeft en zij hij gen naar de tijd wanneer zij tot Hem zullen worden toegelaten.

Lezen: Jesaja 33

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN