Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

5 Augustus – Mozes Zegen Over Israel

Welgelukzalig zijt gij, o Israël, wie is u gelijk? Gij zijt een volk, verlost door de Heere. Deuteronomium 33:29

Het geluk van Israël komt voort uit en richt zich op niets minder dan God en de hemel. Dit is dus de reden van de zaak. ‘Welgelukzalig zijt gij, o Israël. ’Waarom bent u welgelukzalig? Gelukkig omdat God u heeft uitverkoren voor de verlossing in de Persoon van Zijn geliefde Zoon; gelukkig omdat Hij u liefheeft met eeuwige liefde; gelukkig omdat Hij het u het soms schenkt Hem wederkerig lief te hebben; gelukkig omdat Hij u heeft geroepen door Zijn genade, opdat Hij u op een dag zal kronen met eeuwige heerlijkheid; gelukkig omdat woningen van eeuwige gelukzaligheid voor u zijn bestemd in de hemelen, ver boven alle stormen en golven van deze woelige wereld; gelukkig omdat de Heere uw eeuwigdurende Deel is — omdat God uw Vader en vriend is, Jezus uw Heiland, Man en Oudste Broeder, en de Heilige Geest uw Trooster, Leraar en Heiligmaker. Dus: ‘Welgelukzalig zijt gij, o Israël.’

Uw lot kan hier beneden moeilijk zijn, gij lijdende heiligen van de Allerhoogste, wat betreft uiterlijke omstandigheden; pijnlijk kunnen de oefeningen zijn door welke u bijna dagelijks de opstandigheid en hopeloze verdorvenheid van uw vleselijke geest doormaakt; ernstige verzoekingen kunnen voortdurend uw deel zijn; menige doorn en scherpe tak kunnen op uw pad liggen; en zo ruig en ruw kan de weg zijn dat u soms het gevoel heeft dat u van alle mensen er het ellendigst aan toe bent; en dat zou u beslist zijn zonder Gods genade in uw hart, en de heerlijkheid die voor u is bestemd voorbij het graf. Toch kan bij dit alles, al waren uw bezoekingen en verdrietigheden duizend maal erger, over u worden gezegd: ‘Welgelukzalig, driewerf welgelukzalig, zijt gij, o Israël! ’

Lezen: Klaagliederen 3:19-33

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN