Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

6 Augustus – Mozes Zegen Over Israel

Welgelukzalig zijt gij, o Israël, wie is u gelijk? Gij zijt een volk, verlost door de Heere. Deuteronomium 33:29

Wie op aarde zoudt u benijden als u Gods genade in uw hart draagt? Met wie zou u willen ruilen, als Gods liefde uw ziel ooit heeft bezocht? Zie om u heen: richt uw ogen op de man of vrouw die omringd lijkt door de grootste hoeveelheid aards geluk, en vraag dan uw eigen geweten: ‘Zou ik met u willen ruilen, mooie vlinder, of met u, vergulde libel die maar zo kortstondig leeft, een paar uur zonnebaadt om dan in de donkere en ellendige poel te zinken die u wacht bij het avondtij ? ’ Zou u, met al uw zorgen thuis en in uw omgeving – met al uw verdriet en beproevingen onder welke u zich soms een van de ellendigste wezens voelt die in dit tranendal rondkruipen, willen ruilen met iemand, hoe gezond, rijk, of begunstigd met de grootste voorspoed ook, als die tegelijkertijd verstoken was van Gods genade? Laat rede of ongeloof u ingeven wat ze willen, maar zullen wij niet in uw oren telkens weer herhalen: ‘Welgelukzalig zijt gij, o Israël’? En o, dat we zelfs nu al deze zegening zouden beseffen, en in plaats van over onze zonden en ons verdriet, onze verzoekingen en beproevingen na te denken, in ons eigen gemoed de gelukzaligheid zouden voelen opwellen die hier Israëls bijzondere deel genoemd wordt.

Lezen: Psalm 4

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN