Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

5 April

Die overwint, IK zal hem geven te eten van het Manna, dat verborgen is. Openbaringen 2:17

Hoe dikwijls is Gods Woord een verzegeld boek voor u; hoe vaak hoort gij van de kansel de meest bemoedigende predikatie, en toch wordt gij er niet door bemoedigd; hoe vaak hoort gij u Christus voorstellen in zijn Persoon, zijn bloed en zijn rechtvaardigmaking, en gij gaat heen zoals gij gekomen zijt, zonder enige merkbare verlichting. Wat is daarvan de reden? Omdat gij overwonnen zijt. Ongeloof, slavernij, duisternis, ongevoeligheid drukken op uw geest, en dit alles weerhoudt u door het Manna gevoed te worden. Maar somtijds komt er een woord van genade over al die heuvelen en bergen van ongeloof, slavernij, twijfel en vrees heen, en als dit woord in uw hart valt, heft gij de kreet der overwinning aan over al uw vijanden en al uw vrees. Dan opent zich Gods Woord in al zijn liefelijkheid en zaligheid. De Heere des huizes brengt het verborgen Manna te voorschijn, en het Woord van God wordt liefelijk en kostelijk gemaakt voor de ziel. Somtijds leest gij Gods Woord als een droge en dorre taak, om uw geweten te bevredigen. Wanneer is dat? Wanneer gij verzonken zijt in ongeloof en slavernij. Maar op andere tijden wordt Gods Woord met genot gelezen, en uw hart verheugt en verblijdt zich. Dat is als gij het kunt geloven; en alzo verandert het geloof Gods Woord in Manna. Maar zo gij dor zijt, dan is Gods Woord ook dor; zijt gij dodig, dan is het Woord ook dodig; zijt gij koel en zonder leven, dan is het Woord ook zo. Maar wanneer het toneel verandert, wanneer de wolken worden verstrooid, dan ziet gij licht in Gods licht; dan is het een gezegende Bijbel, een kostbaar boek, vol schone beloften en bemoedigende uitnodigingen. Op deze wijze wordt het Manna gegeven aan hem, die overwint.

Welzalig zij, die naar zijn reine leer
In Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen,
die Sions Vorst erkennen voor hun Heer;
welzalig zij, die vast op Hem betrouwen!

Ps. 2:7

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN