Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

31 Januari – De Loopbaan Lopen

Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is. Hebreeën 12:1

Als we lopers op deze loopbaan willen zijn, moeten we hem lopen zoals God heeft bepaald. Er wordt ons een weg aangewezen in het onfeilbare Woord der waarheid. Bij alle wedstrijden waaraan kracht of vaardigheid te pas komt, zijn bepaalde regels opgesteld die absoluut moeten worden nageleefd- gewoonlijk de regels van het spel genoemd. Als deze regels niet in acht worden genomen, wordt er geen prijs uitgereikt aan de winnende partij. Dit geldt zowel in de genade als in de natuur, in de hemelse alsook in de aardse loopbaan. Als de regels die in het Woord der waarheid staan dus worden overtreden, kan iemand denken dat hij de hemelse loopbaan loopt. De inspanning wordt echter niet bekroond met een prijs, want hij heeft niet volgens de regels gelopen die de allerhoogste Scheidsrechter van de wedstrijd heeft opgesteld. Dit lijkt misschien hard, maar het is niet mijn leerstelling, maar die van de apostel: ‘Indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden’(2 Tim. 2:5); dat wil zeggen, volgens de regels die voor de wedstrijd zijn vastgesteld. Het is dus niet alleen het hardlopen dat de prijs oplevert, het gaat erom de wedstrijd te lopen zoals God wil dat u hem loopt. U kunt uw eigen koers kiezen; u kunt uw eigen strijdperk bepalen; u kunt uw eigen tempo kiezen; u kunt uw eigen tijd vaststellen of uw eigen regels. Maar zelfs als u als eerste aankomt, zal de Heere u dan de prijs toekennen? Nee. Hij zegt: ‘Ik heb Zelf een bepaalde wedstrijd vastgesteld die moet worden gelopen, en Ik heb de regels in Mijn geïnspireerde Woord opgenomen. Als u dus loopt, dient u de wedstrijd precies te lopen zoals Ik hem heb aangegeven, of u ontvangt de prijs of de kroon niet.’ Als iemand dus geen goddelijk onderricht heeft ontvangen om te weten wat de wedstrijd is, zoals door God Zelf vastgelegd, is hij er in feite nog niet eens aan begonnen. Het eerste vereiste voor het lopen van de wedstrijd is hem te zien met een verlicht oog zoals hij aan ons is voorgelegd in de Heilige Schrift. Om dit te kunnen doen, is goddelijk licht nodig. Maar aangezien we allen van nature dood zijn, hebben we goddelijk leven en kracht nodig, niet alleen om hem te zien, maar ook om hem te lopen als we hem zien.

Lezen: 2 Timotheüs 2:1-15

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN