Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

31 Augustus – Leren Wat Nut Is

Alzo zegt de Heere, uw Verlossende Heilige Israels; Ik ben de Heere, uw God, Die u leert, wat nut is. Die u leidt op de weg die gij gaan moet. Jesaja 48:1 7

Als de warme stralen van de verlossing door de genade aan de horizon verschijnen, wat zijn deze stralen dan een zegen! Ze wekken de hoop op in het hart van de gelovige, omdat ze hem de weg ter ontkoming en de waarheden van de verlossing tonen. Hij ziet dat zijn zonden vergeven kunnen worden, waarmee hij kan ontkomen aan de verdoemenis van de hel, en bij Jezus kan zijn, en met Hem voor eeuwig in de zalige hoven kan wonen. Dan is Hij een ‘Verlosser’, en Hij is ook ‘de Heilige Israëls.’ Wat is de Heere heilig! omdat Hij de heilige Zoon van God is. Hij is de Eeuwige Zoon van de Eeuwige Vader in waarheid en liefde, en als zodanig is Hij heilig. Want de Serafijnen en Cherubijnen in de tempel roepen dag en nacht onophoudelijk tot Hem: ‘Heilig! Heilig! Heilig! is de Heere Zebaoth!’ Heilig is de Vader! Heilig is de Zoon! en Heilig is de Heilige Geest! Zodat Hij als de Zoon van God, de tweede persoon in de roemrijke Drie-eenheid, de ‘Heilige Israëls’ is. Al Zijn gedachten toen Hij op aarde was, waren volmaakt heilig, al Zijn woorden waren heilig, als Zijn zuchten, steunen, tranen en smarten waren heilig. Zijn lijden tot de dood toe was heilig, en Zijn bloed en gehoorzaamheid waren heilig, en dus is Hij de ‘Heilige Israëls’ in Wie een Heilige God behagen kan scheppen. Dit is nu de Jezus naar Wie de ogen van ons geloof moeten kijken. Hier is een aanmoediging voor een door storm heen en weer geslingerde ziel, en hier is de verlossing voor een arme schuldige zondaar, een dierbare Verlosser voor degenen die hun behoefte aan een Verlosser voelen—‘ de Heilige Israëls.’

Lezen: Jesaja 54

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN