Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

30 Augustus – Leren Wat Nut Is

Alzo zegt de Heere, uw Verlosser, de Heilige Israëls, lk ben de Heere, uw God, Die u leert, wat nut is, Die u leidt op de weg die gij gaan moet. Jesaja 48:17

Wat is de Heere persoonlijk: ‘uw Verlosser’ —‘uw God’—‘Die u leert, wat nut is, Die u leidt op de weg, die gij gaan moet. ’Alsof de Heere een persoon, een begunstigd persoon, had uitgekozen en tot hem vanuit Zijn zalige hoven sprak en Hij deze woorden tot diens ziel richtte; alsof er niemand anders op aarde was tot wie Hij ze sprak. En het is de schoonheid en zaligheid van een toe-eigenend geloof, dat ten gevolge van dat toe-eigenend geloof de ziel op zo’n wijze deel heeft aan de liefde, het bloed en de genade Gods, dat het lijkt alsof zij de enige op aarde of in de hemel is die deze gunst geniet: ‘Alzo zegt de Heere, uw Verlosser, de Heilige Israëls.’ Hier spreekt de Heere, en moeten wij niet luisteren? Hoe begint de Heere die heerlijke profetie in jesaja 1? ‘Hoort, gij hemelen! en neem ter ore, gij aarde! ’ en waarom? ‘want de Heere spreekt.’ Dat de hemelen mogen horen en dat de aarde moge luisteren, want de Heere spreekt. Als onze koningin jaarlijks op haar troon in het parlement zit, wat wordt er dan goed geluisterd naar elk woord dat zij spreekt .Woord voor woord wordt verslag gedaan van haar rede, die van plaats tot plaats naar de einden der aarde wordt gezonden. Want zij spreekt als een machtige koningin, want ‘Waar het woord des konings is, daar is heerschappij ’ (Pred. 8:4).

Lezen: Jesaja 48

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN