Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

3 Mei – Die Overwint

Die overwint… Openbaring 2:17

Ik ken geen treffender en belangrijker stuk van Gods Woord dan datgene wat in de eerste drie hoofdstukken van het Boek der Openbaring staat. Met welk een ernstig visioen werd Johannes begunstigd toen de Heere des levens en der heerlijkheid aan hem verscheen op de wij ze die in het eerste hoofdstuk wordt beschreven! Ofschoon Johannes de apostel der liefde was, en zelfs op de borst van de Heere had gelegen toen Hij op aarde was, had dit heerlijke visioen zo’n uitwerking op hem dat hij ‘ als dood aan Zijn voeten viel’. Dit visioen was de voorbereiding op de boodschappen die de Heere hem gaf voor de zeven gemeenten in Klein-Azië. Het is het waard om op te merken dat in elke boodschap drie dingen herhaald worden voor elke gemeente. Tegen alle gemeenten zegt de Heere: ‘ Ik weet uw werken’; tot alle gemeenten verklaart Hij: ‘ Die oren heeft, hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt’, en aan alle gemeenten wordt een belofte gedaan, ofschoon die voor iedere gemeente anders van aard is: ‘Die overwint, Wat leren we uit deze drie kenmerken die aldus op elke boodschap aan de gemeenten worden gestempeld? We leren, ten eerste, dat de Verlosser alle harten doorziet en de nieren proeft. We leren, ten tweede, het grote belang van de boodschap die Hij geeft, en die echter niemand wil horen en wil volgen, behalve degenen die God een oor gegeven heeft om te horen. En we leren, ten derde, wat een zoete beloften de Heere doet aan hem die overwint in de geestelijke strijd.

Lezen: Openbaring 1:9-20

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN