Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

3 December – Door Baca’s Vallei

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Johannes 1:9

„Hij is getrouw en rechtvaardig”. O, wat een woord is dit! Er is naar mijn gedachte nauwelijks een tweede woord in de Bijbel, als dit, zo groot, zo heerlijk, zo vertroostend. „Hij is getrouw en rechtvaardig”. Rechtvaardig, zegt gij? Wel, ik weet dat Gods barmhartigheid en Gods genade de zondaren kan vergeven; maar hoe kan God rechtvaardig zijn en de overtredingen vergeven? Eist niet Gods rechtvaardigheid de straf der zonden? Gaan niet vanwege Zijn gerechtigheid Gods eeuwige bliksemstralen uit tegen de ziel, die Zijn heilige wet overtreedt? Hoe kan het waar zijn, dat God rechtvaardig kan zijn en toch de zondaar kan vergeven, die zijn zonden belijdt? Maar het is waar, Goddelijk, heilig en eeuwig waar. En daarin ligt die grote verborgenheid der verlossing door het bloed en de gehoorzaamheid van Gods Zoon opgesloten. Het ligt opgesloten in dit ene woord: „rechtvaardig”. Maar hoe? kan er gevraagd worden. In deze weg. De Heere des levens werd een Borg en Plaatsvervanger voor degenen, die de Vader Hem gegeven had. Hij kwam voor hen in hun plaats. Hij onderging de straf, die zij schuldig waren. Voor hen vervulde Hij de gehele wet door Zijn doen en lijden. Voor hen bloedde Hij, voor hen stierf Hij. Voor hen herrees Hij uit de dood, en voor hen voer Hij op aan ’s Vaders rechterhand. En nu eist de gerechtigheid des zondaars vergiffenis en treedt op met haar rechtvaardige verdediging. En zie nu het verschil. De barmhartigheid verzoekt, de rechtvaardigheid eist. De barmhartigheid zegt: Ik vraag het als een gunstbewijs. De barmhartigheid, als één der eigenschappen van God, blikt met medelijden op de treurende misdadiger. Maar de gerechtigheid zegt: Het is zijn recht; het behoort hem toe; het is zijne, omdat de Verlosser Zijn schuld heeft voldaan, omdat de Borg in zijn plaats gestaan heeft; omdat de Zaligmaker de wet voor hem heeft gehoorzaamd, die hij in eigen persoon niet kon gehoorzamen. Zodat wanneer wij deze gezegende en dierbare waarheid kunnen overnemen, dat aan hen, die hun zonden belijden, God getrouw is, en niet alleen getrouw, maar ook rechtvaardig om hun hun zonden te vergeven, hoe zien wij dan uit de boezem van Jehova uitgaan een volle, vrije, onherroepelijke vergiffenis van alle overtredingen, en inzonderheid van die overtredingen, die de zondaar belijdt aan Zijn voeten.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN