Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

29 Mei – Christus’ Zitten Ter Rechterhand Gods

Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot U niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot UzendenJohannes 16:7

De gave van de Trooster was afhankelijk van de opstanding, hemelvaart en verhoging van Jezus. ‘Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden’ (Joh. 16:7). Dus wordt gezegd dat Hij de Trooster zal zenden, (Joh. 15:26), hetgeen Hij alleen doet ingevolge Zijn verheffing en verheerlijking aan de rechterhand van God, zoals de heilige Johannes zegt: ‘En dit zeide Hij van de Geest, Den welken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijk: was ’ (Joh. 7:39). Niemand kan de zegening van deze gave, de gave van de Trooster, begrijpen of beschrijven. Hoe doeltreffend Zijn leringen! Hoe goddelijk Zijn werkzaamheden: Hoe hemels Zijn invloeden! Hoe heilig Zijn zalvingen! Hoe zoet Zijn vertroostingen, en toch, hoe diep Zijn overtuigingen! Hoe oprecht Zijn uitroepen! Hoe vurig Zijn inblazingen! Hoe onuitsprekelijk Zijn gekerm! Wat zouden we kunnen weten, voelen, zijn, hebben of doen; wat zouden we kunnen denken of zeggen; wat zouden we kunnen geloven, hopen of liefhebben; betreuren, gadeslaan of vragen; voorleggen of ondergaan; verkondigen, horen of schrijven; hoe zouden we kunnen leven; en bovenal, en als laatste, hot zouden we kunnen sterven, zonder deze heilige en gezegende Trooster?

Maar als Jezus niet was verhoogd als Sions Koning, zou deze uitstorting van de gaven en genaden van de gezegende Geest niet kunnen plaatsvinden. Het is omdat God’ Hem macht gegeven heeft over alle vlees, opdat al wat God Hem gegeven heeft, Hij hun het eeuwige leven geve.’ Dit eeuwige leven’ is geestelijk leven, want de zegen ervan is, dat degenen aan wie Hij het schenkt ‘U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt’ (Joh. 17:2,3).

Lezen: Johannes 16:5-22

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN