Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

29 Augustus – Roepende Tot De Heere

Doch roepende tot de HEERE.in de benauwdheid die zij hadden, verloste Hij hen uit hun angsten. Psalm 107:13

Verlost te worden van onze eigen stemming, ons eigen gevoel, onze eigen rechtvaardigheid, ons eigen streven, onze eigen rechtvaardiging, van het steunen op ons zelf in welke vorm ook, is een verlossing. Als de ziel uit zou gaan naar de Heere, de vleselijke wapenen worden afgelegd en de geestelijke wapenen van geloof en gebed worden opgenomen, als er volledig en uitsluitend op het hart van een vriendelijke Jezus wordt gesteund, is dat een verlossing. Ik beweer niet dat deze vrij kleine verlossingen vergeleken kunnen worden met kostbare onthullingen, heerlijke openbaringen, uitstortingen van hemelse liefde, en de troostende getuigenissen van de Geest der aanneming. Maar denk niet dat er pas verlossing is, dat er pas kracht, steun of troost wordt ontvangen als de ziel deze overvloedige uitingen voelt. Ik vermeld dit omdat sommige van Gods kinderen zo sterk op zoek zijn naar grote dingen, dat ze het kleine laten varen, en vaak vergeten waar de Heere hen op beproeft.

De bedoeling die Hij heeft met hen op de proef te stellen, is wellicht niet te verhogen, maar te vernederen; niet heerlijke blijken van Zijn liefde aan hen te geven, maar de diepte van hun verdorvenheden steeds meer aan hen te openbaren; hen niet te hullen in verlossing, maar hen te hullen in nederigheid; niet in hen de gezegende tekenen van liefde en bloed kenbaar te maken, maar de geest en het beeld van Jezus sterker bij hen in te prenten. Het doel van moeilijkheden is, in de ogen van de Heere, de ziel volgzaam te maken, het werktuig te zuiveren van trots en aanmatiging en het voor te bereiden op de ontvangst van Immanuel. De getuigenissen en openbaringen van de Heere zijn niet bedoeld om ons in vervoering te brengen; maar ze zouden ons wel in vervoering brengen als ze in een hart werden gegoten dat niet gezuiverd en leeggemaakt was. De openbaringen van de Heere zijn bedoeld om ons nederig te maken, te doen smelten en zachter te maken; om ons te verbinden en te verenigen met een diepbedroefde Jezus. We hebben daarom onophoudelijke beproevingen, moeilijkheden en opdrachten nodig om het werktuig te zuiveren van zijn verderfelijke eigenschappen, en het voor te bereiden op het ontvangen van de vertroostingen die de Heere geeft aan degenen die zijn Naam aanroepen.

Lezen: Psalm 53

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN