Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

28 Augustus – Roepende Tot De Heere

Doch roepende tot de HEERE.in de benauwdheid die zij hadden, verloste Hij hen uit hun angsten. Psalm 107:13

Als de ziel tot God roept in haar benauwdheid, zal Hij haar zeker uit haar nood verlossen. Maar we moeten niet altijd een heel duidelijke en opvallende verlossing verwachten. Ik weet dat alleen zo’n verlossing een verwarde ziel volledig tevreden kan stellen; maar we moeten niet denken dat er geen verlossing plaatsvindt als deze geen krachtige openbaring is. De Heere beperkt zich niet tot één enkele manier, en wellicht is juist de manier waarnaar we uitzien om verlost te worden, juist de manier waarop deze niet zal komen. Er is sprake van redding als de Heere de ziel steunt in moeilijkheden. Zij gaat wellicht niet vergezeld van grote vrede en vreugde, maar als er een degelijke steun is waarop de ziel kan rusten, en zij voelt dat ze kan vertrouwen en steunen op de eeuwige armen, is dat redding. Wat is verlossing? Het is uit gevangenschap gehaald worden. Als we dus in nood verkeren en er wordt enige verlichting gegeven in die nood, is dit verlossing. Als we ervaren dat we in zwakke toestand verkeren, en zonder steun zullen wegzakken, als er dan enige steun wordt gegeven, is dat verlossing. Als we in een opstandige stemming verkeren, en er wordt enige volgzaamheid en onderworpenheid gegeven, is dat verlossing, omdat we worden bevrijd uit onze zinnelijke, wereldse stemming. Als we in moeilijkheden zijn, verzekert de Heere de ziel in het verborgen dat deze beproevingen haar medewerken ten goede; Hij geeft haar vertrouwen om het Woord van de belofte te kunnen geloven, ofschoon zintuigen, aard en verstand ertegen vechten; en Hij stelt haar in staat op goddelijke trouw te rusten, dwars tegen de aard, zintuigen en het verstand in – dat is verlossing, omdat we worden bevrijd van het steunen op onze eigen kracht en het vertrouwen op onze eigen wijsheid.

Lezen: Psalm 107:17-32

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN