Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

28 Maart

Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof, tot de zaligheid. 1 Petrus 1:5

Zij, die in de kracht Gods door het geloof bewaard worden, zijn dikwijls ontroerd en angstig in zichzelf, vrezende of deze zaligheid ooit het deel hunner ziel zal zijn, — of zij niet blijken zullen verworpenen te zijn, — of het werk aan hun ziel het echte werk is, — of zij van God geleerd zijn. Maar de Heere zegt: „Zij worden in zijn kracht bewaard tot de zaligheid”; bewaard als in een stad met veel krijgsvolk, totdat de zaligheid zal komen in al haar heerlijkheid, liefelijkheid, blijdschap en gelukzaligheid in hun harten; behoed en omringd door al de eigenschappen Gods, opdat hun geloof niet bezwijke en zij „het einde hun geloofs, de zaligheid hunner zielen ontvangen.” Arme, twijfelmoedige, bedroefde, vrezende, schuldige zondaar! deze belofte is voor u. Uw ziel is geborgen in de Heere uw God; uw plaats en uw naam blijven hier bewaard. En het is een belofte voor u; ja, het is een belofte voor ons allen. Zij is voor ons, als wij bij elkaar zijn, of van elkander zijn gescheiden, een belofte voor de stad en voor het land; een belofte voor een kind Gods te midden van beproeving en verzoeking en een belofte wanneer hij zich in een kortstondige verlossing er van verheugt; een belofte voor hem in oorlog en in vrede; een belofte voor hem als de kanonnen bulderen en de aarde beeft, een belofte voor hem als er geen vijand nabij is, want dan kan de vijand door krijgslist naderen. Ja, zo gij een enkel ogenblik kunt noemen, dat deze belofte u niet noodzakelijk is, dat zou juist het ogenblik zijn, dat gij haar het meest behoeft. Zo gij ooit zover kondt komen, dat gij zeggen zoudt: „Nu heb ik de belofte niet meer nodig,” dan zou datzelfde gevoel u tonen, dat gij u bevondt aan de rand van een afgrond, en daarom was die belofte u nooit meer nodig dan op dat ogenblik.

Herdenk de trouw, aan ons voorheen betoond,
denk aan Uw volk, door U van ouds verkregen,
denk aan Uw erf, het voorwerp van Uw zegen,
aan Sions berg, waar G’eertijds hebt gewoond.

Ps. 74:2

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN