Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

28 Juni

De Heere is God, die ons licht gegeven heeft. Psalm 118:27

Indien de Heere God ons licht heeft doen zien, heeft Hij het ons getoond, zowel met betrekking tot zichzelf, als met betrekking tot ons. Met betrekking tot zichtzelf toonde Hij ons wie Hij is; Hij heeft iets van zich aan ons geweten verzegeld; Hij heeft iets van zijn heerlijke natuur aan onze zielen ontdekt en ons, onder de leiding des Heiligen Geestes, in zijn tegenwoordigheid gebracht, om daar mededelingen ten leven te ontvangen uit de onuitputtelijke volheid van Christus. Dus zien wij in dit licht dat wij te doen hebben met een God, die de harten doorzoekt; in dit licht zien en gevoelen wij met een God te doen te hebben, die de zonde haat; met een God, die zich niet laat bespotten; in dit licht zien en gevoelen wij, dat elk geheim van ons hart, elke werking van onze geest open voor Hem ligt, en in dit licht zien wij, zo ver het Hem behaagt ons te doen zien, dat wij in zijn heilige ogen niets meer zijn dan één massa zonde, onreinheid en bederf, zonder hulp, zonder kracht, zonder verstand, zonder rechtvaardigheid, zonder enige bekoorlijkheid van het schepsel, zonder iets, waarvan wij kunnen zeggen, dat het geestelijk goed is. Nog eens, God de Heere heeft, door ons het licht te doen zien, ons meer of min de weg gewezen tot zaligheid door Jezus Christus. Hij heeft ons niet alleen doen zien, wat wij van nature zijn, maar Hij heeft zich in zekere mate verwaardigd ons te tonen, wat wij zijn door genade; Hij heeft niet alleen in ons hart enige kennis gegeven van zichzelf als een God van volmaakte rechtvaardigheid, maar ook heeft Hij meer of min aan onze ziel enige kennis gegeven van zichzelf als een God van genade, en ons aldus Hem leren kennen, als de enige ware God, en Jezus Christus, die Hij gezonden heeft; aldus in onze ziel een bron doen ontstaan van een enigszins geestelijk leven, elk naar zijn mate.

Heer, onze Heer, grootmachtig Opperwezen,
hoe billijk wordt uw grote naam geprezen!
Hoe heerlijk rolt uit aller vromen mond
die grote naam door ’t ganse wereldrond!

Ps. 8:9

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN