Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

28 April – Vervolgen De Heere Te Kennen

Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen, en als de vroege regen des landsHosea6:3

Er wordt nog een beeld toegevoegd, dat de vrucht en de gevolgen van Zijn komst aan wijst. ‘Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen, en als de vroege regen des lands.’ Zijn uitgang wordt vergeleken bij de dageraad: heerlijk en zeker. Zijn komst wordt vergeleken bij regen: verzachtend en vruchtbaar makend. Ik denk dat wij in deze vroege en spade regen een liefelijk beeld hebben van de openbaringen van Christus aan de ziel. De vroege regen, die het eerst komt, is het eerste gezicht van Christus dat de ziel heeft. Het is de tijd van de eerste liefde, de dag van het huwelijk, wanneer wij de Heere achterna wandelen in onbezaaid land (Jer. 2:2), wanneer de Heere ons, zoals Hij in Hosea 2:14 zegt, in de woestijn lokt. Het is de eerste dag van de Zoon des mensen, de tijd waarvan Job zei: ‘Och, of ik ware gelijk in de vorige maanden, gelijk in de dagen, toen God mij bewaarde! Toen Hij Zij n lamp deed schijnen over mij n hoofd, en ik bij Zijn licht de duisternis doorwandelde; gelijk als ik was in de dagen mijner jonkheid, toen Gods verborgenheid over mijn tent was’ (Job 29:2-4). De dagen mijner jonkheid, dat zijn de dagen van zijn geestelijke jeugd, toen hij voor het eerst in liefde tot Jezus blaakte, en vol was van ijver en warmte voor Zijn eer en heerlijkheid. Toen kwam Christus voor het eerst als de vroege regen, die op het zaad valt dat aan de aarde is toevertrouwd en het geurig en krachtig laat ontkiemen.

Lezen: Job 29
Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN