Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

27 April – Vervolgen De Heere Te Kennen

Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen, en als de vroege regen des landsHosea6:

Tot de levende ziel, die wandelt in de duisternis en onbekwaam is om God te vinden, zegt de tekst: ‘Zijn uitgang is bereid als de dageraad.’ Er is dus een bestemde tijd voor de Heere om uit te gaan, en deze wordt op lieflijke wijze vergeleken met het opgaan van de zon. Kent de dageraad zijn plaats niet? (Job 38:12). Gaat niet elke dag de zon op de bestemde tijd op? Is zij ooit te vroeg of te laat? Kon de vrije wil van de mens haar ooit een ogenblik weerhouden of haar opgang bespoedigen? Zo is het ook met het uitgaan van de Heere tot zaligheid van Zijn volk (Hab. 3:13). Het uitgaan van de Heere in de openbaring van Zijn tegenwoordigheid en kracht; het uitgaan van de Heere van de plaats waar Hij zich voor korte tijd verborgen had, om met licht en leven in de ziel neer te dalen. Al Zijn heerlijke uitgangen zijn zo goed bereid, en het ogenblik is zo juist bepaald, als de tijd voor het opgaan van de zon iedere morgen bepaald is.

Lezen: 2 Samuël 23:1-7

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN