Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

29 April – Vervolgen De Heere Te Kennen

Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen, en als de vroege regen des landsHosea6:3

Na de vroege regen moest er een winter worden doorstaan. De vorst zou de jonge tarwe doorsnijden. Er waren lange, koude, dodelijke nachten, die de plant schenen te doden. Het zaad werd in zijn groei gehinderd; het werd ziek en scheen eerder achteruit dan vooruit te gaan. Zo ging dat totdat de tweede of spade regen met de lente van de hemel kwam. Stelt dit niet heel goed de bevinding van de ziel voor? Nadat de eerste regen van Christus’ tegenwoordigheid en Christus’ genade en kracht het zaad van de waarheid in het hart heeft bevochtigd, volgt nu de lange winter, waarin het blad van het geloof, van de hoop en van de liefde geel en ziek wordt; waarin soms alle bladeren afvallen; waarin de tarwe dood schijnt en de gehele oogst vernietigd. En toch is er leven in de wortel, leven onder worsteling, hoewel onbekwaam om uit te spruiten totdat regen en zonneschijn komen en het bij vernieuwing laten uitspruiten. En na deze lange winter, valt op de juiste tij d de spade regen precies voor de oogst, de vruchtbare druppels vallen neer juist voordat de Heere de sikkel zendt, omdat de oogst daar is (Mark 4:29). Hier lacht de Heere de ziel toe, net voordat Hij ze tot Zich neemt. Hier is de adem van Zijn aanwezigheid en liefde voordat Hij ze samenbrengt om eeuwig en altijd bij Hem te zijn.

Lezen: Markus 4:20-34
Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN