Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

27 Oktober

Vrede, vrede dengenen, die verre zijn. Jesaja 57:19

Verre! wat betekent dat? Het betekent, dat de ziel, welke in die toestand verkeert, in zijn gevoel gescheiden en op verre afstand van God is. Nu is dat inwendig gevoel van „verre af” te zijn een van de pijnlijkste, die een levend gemaakte ziel kan ondervinden. De goddelozen, die inderdaad ver af zijn, kennen er bij ervaring niets van, wat het zegt van God verwijderd te zijn, want zij zijn geestelijk nooit in zijn nabijheid gebracht. Zij hebben noch koorden der liefde, noch zelen van een man gevoeld, die hen met liefelijke aantrekkelijkheid trok naar de troon des Allerhoogsten. Zij hebben evenmin gezucht naar de zoete openbaringen van Gods genade en liefde; maar zij leven vrolijk en wentelen zich naar eigen wil in die dingen, welke de ziel van haar Maker scheiden. Maar zij, die „verre” zijn in hun gevoel, zijn dit omdat zij iets hebben gezien van de schoonheid des Heeren, en het snode de zonde hebben gevoeld; die geestelijk Jehova’s reinheid en de onreinheid van het schepsel kennen en de ervaring hebben van een inwendige vloek, van de slavernij en de veroordeling ener heilige Wet. Een geestelijke ontdekking van zijn reinheid en heiligheid, die hun bedorvenheid openbaart, heeft hen van hun standpunt hunner eigengerechtigheid en trotsheid afgeworpen en hen van „verre” geplaatst. Hoe kunnen wij weten wat het zegt „van het einde des lands” (Psalm 61:3) gebracht te zijn door de openbaring van Gods barmhartigheid en liefde, tenzij wij daarheen zijn gedreven door een openbaring van de toorn Gods tegen de zonde? Maar de gezegende Heere te zien en niet in staat te zijn tot Hem te gaan; zijn zoenbloed op een verre afstand van ons; zijn heerlijke gerechtigheid bijna buiten het gezicht te zien, is „verre” van God te zijn. En ik geloof, dat Gods volk veel van deze gevoelens kent. Er is in onze dagen weinig nabijheid onder ’t volk van God, want het is een donkere en bewolkte dag, waarin wij leven.

Een stroom van ongerechtigheden
had d’ overhand op mij,
maar ons weerspannig overtreden
verzoent en zuivert Gij.

Psalm 65:2

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN