Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

27 Januari – De Zegen Van Jozef

Jozef is een vruchtbare tak, een vruchtbare tak aan een fontein. Genesis 49:22

Wat is vruchtbaarheid bij een gelovige? Zij brengt ware menselijkheid voort. Hij heeft zichzelf gezien; hij weet wat in de mens zit, en verafschuwt zichzelf. Zijn hart wordt vernederd door en tegenover God. Zij brengt voort, of liever, de Heere brengt in hem voort, de vrucht van het berouw (2 Kor. 7:10). Hij ziet in wat hij is als zondaar, en heeft oprecht berouw. Hij brengt de vrucht voort van droefheid naar God, want omdat hij inziet wat zijn zonden de Heere Jezus Christus hebben gekost, treurt hij erover met een onberouwelijke droefheid. Zij brengt een geestelijke instelling voort. In plaats van een vleselijke omarming van louter leerstellingen, zijn zijn gevoelens in oprechtheid en eenvoud van harte aan de Heere Jezus Christus gehecht. En dit brengt die geestelijke instelling teweeg die leven en vrede is en in hemelse dingen behagen schept. Zij brengt deze dingen niet alleen in zijn hart voort, of liever, God brengt ze in hem voort, maar hij brengt ze ook voort met zijn mond. Als hij over de dingen Gods spreekt, spreekt hij erover met echt gevoel, met echte liefde in zijn hart en echte genade in zijn borst; hij heeft het hart op de tong. Als hij een priester is, zal hij met kracht spreken. Hij zal de waarheid niet op een harde, aanmatigende en ongevoelige manier brengen, maar omdat hij leven en bevinding in zijn ziel bezit, en de dingen Gods innerlijk heeft ervaren, zal wat hij zegt met zalving, dauw, smaak en kracht geuit worden. Het zal het hart bereiken, de geest doen smelten en leven en gevoel bij de toehoorders teweegbrengen. En ook als hij een toehoorder is, zal hij vruchten met zijn mond voortbrengen. Wat hij zegt, zal met zout op smaak zijn gebracht. Zijn gesprekken zullen met leven en kracht doordrenkt zijn als hij in het gezelschap van Gods kinderen verkeert. De harten van anderen zullen als het ware met het zijne versmelten en zoete vereniging en wederzijdse uitwisseling vinden. Sterker nog, hij brengt vruchten voort in zijn leven. Hij is geen dronkaard of overspelige. Als hij verborgen is door de duisternis, weet hij dat ook al zien mensenogen hem niet, God hem wel ziet. Hij zal geen slaaf van de zonde zijn; God zal hem bevrijden. De zonde zal geen heerschappij over hem voeren. Hij zit af en toe wellicht verstrengeld in verborgen begeerten die in hem werkzaam zijn, maar hij zal God smeken ze te beteugelen en hem uit elke strik te halen.

Lezen: Markus 4:1-20

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN