Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

26 Februari – De Wonderen Van Christus

De blinden worden ziende, en dekreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd,en de doven horen; de doden worden opgewekt.en de armen wordt het Evangelie verkondigd. En zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden. Mattheüs 11:5,6

Al naar gelang we onze toestand van nature kennen en diep voelen, zullen we deze geestelijke wonderen ervaren en waarderen. Wie waardeerden de Heere in Zijn dagen dat Hij in net vlees was? Waren dit niet de personen die Hij aan de discipelen van Johannes liet zien? De blinde, de kreupele, de melaatse, de dove en de dode? En hoe hardnekkiger en hoe moeilijker herstelbaar deze gevallen waren, des te meer werden de kracht en de heerlijkheid van Jezus getoond toen Hij hen uit die hopeloze toestand haalde en hen genas en gezond maakte. Is dit niet ook zo in geestelijk opzicht? Als ik van nature niet totaal blind ben – als ik van nature niet helemaal verlamd ben – als ik niet geheel melaats ben – als ik niet volkomen doof ben – als ik niet helemaal dood ben – kan ik de macht van de Heere om deze ziekten weg te nemen niet kennen en niet waarderen. Maar als ik mijn verloren en rampzalige toestand diep besef, en weet dat ik van nature uit allerlei kwalen ben opgebouwd – dat alle ziekten in mij samenkomen – dat ik niet alleen blind ben, maar ook kreupel – niet alleen kreupel, maar ook melaats – niet alleen melaats, maar ook doof – niet alleen doof, maar ook van nature dood: dan leer ik onschatbaar veel waarde te hechten aan elke ademtocht, elke les van de Heilige Geest, elk kenteken van Gods gunst, en elk getuigenis dat ik een van de Zijnen ben.

Lezen: Mattheüs 9:1-17

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN