Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

25 Februari – De Wonderen Van Christus

De blinden worden ziende, en de kreupelen wandelen; de melaatsen worden gereinigd, en de doven horen; de doden worden opgewekt, en de armen wordt het Evangelie verkondigd. En zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden. Mattheüs 11:5,6

Als God de Heilige Geest bij mensen de oren opent, horen ze het ‘suizen van een zachte stilte’ (1 Kon. 19:12) in hun ziel. Ze horen dat Zijn genade en barmhartigheid fluister- zacht worden aangezegd. Ze horen wat Hij in Zijn geboden zegt, en gehoorzamen. Ze horen wat Hij in Zijn beloften zegt, en hopen. Ze horen wat Hij in Zijn uitnodigingen zegt, en geloven. Want ‘De stem des Heeren doet de woestijn beven; de Heere doet de woestijn Kades beven. De stem des Heeren doet de hinden jongen werpen, en ontbloot de wouden; maar in Zijn tempel zegt Hem een iegelijk eer’ (Ps. 29:8-9). Deze grote en barmhartige stem klinkt in elke hartkamer, en dringt met enorme kracht, stil en zacht als hij is, door tot in de meest verborgen uithoeken van het geweten. Heeft u bij het horen van het Woord niet soms dingen gehoord die uw hart geheel in stukken braken? Zijn uw zonden niet soms voor u blootgelegd en bittere overtuigingen aan het licht gebracht? Is het niet soms voorgekomen dat uw kenmerken zijn verhelderd, uw hoop is aangewakkerd, uw gevoelens zijn opgewekt, uw pad is vrij gemaakt, en uw ziel genadig is getroost en versterkt ? Als dit zo is, is er een wonder in uw hart verricht. De Zoon van God, gezeten ter rechterhand van de Vader, heeft uw oren door goddelijke kracht evenzeer geestelijk geopend (anders kon u niet horen), als Hij ooit, toen Hij in het vlees was, de natuurlijke oren van de doven opende. O, wat een zegen is het dat het oor kan horen en het hart kan geloven! Geen weerstand te bieden aan de grootheid van de Allerhoogste; niet tegen Hem aan te lopen met de nek, met de hoog verheven schilden (Job 15:2 6)—maar te worden verbroken en te worden vernederd; de Zoon te kussen opdat Hij niet toornig wordt, de zoom van Zijn gewaad aan te raken, en Hem zacht horen, of verlangen te horen fluisteren tot het hart: ‘Vrees niet, gij zijt Mijn’ (Jes. 43:1).

Lezen: Psalm 29

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN