Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

25 Januari – De Zegen Van Jozef

Jozef is een vruchtbare tak, een vruchtbare tak aan een fontein. Genesis 49:22

Een bron is een Bijbels beeld van de Heilige Geest, de Enige Die ons vruchtbaar maakt in elk goed woord en werk. Er is iets in het beeld dat een zoet licht werpt op de bron van alle vruchtbaarheid: een bron is aan het gezicht onttrokken, hij ligt diep; men kan er voorbijgaan en niet weten dat hij bestaat, maar hij is er wel. De wijnstok gaat met zijn wortels op zoek naar de bron. Bomen en planten gaan op natuurlijke en instinctieve wijze op zoek naar voedsel, en het voedsel van de plant is de bron van haar vruchten. Plant een boom op een dorre plek, en hij zal zijn wortels uitspreiden tot hij vruchtbare grond vindt; een struik op een muur laat zijn wortels zakken tot hij de grond bereikt; een jong boompje dat op enige afstand van een beek is geplaatst, verspreidt zijn wortels tot het het water bereikt, alsof er een instinct in de boom zit om datgene te zoeken wat voor hem de bron van leven en vruchtbaarheid is. Als dus een boom, een plantaardig organisme, vanuit een instinct op zoek kan gaan naar datgene wat zijn natuurlijke leven in stand houdt, zal een kind van God dan niet nog veel meer op zoek gaan naar datgene wat zijn leven in stand houdt en zijn vruchtbaarheid handhaaft? Zoals de wijnstok zijn wortels naar de bron uitspreidt en voortdurend hoeveelheden vocht omhoog zuigt om het blad groen en de vruchten rijk en rijp te maken, zo spreidt een kind van God die zijn armoede en behoefte voelt en iets weet van de heerlijke werkzaamheid van de Heilige Geest in zijn hart, de wortels van zijn geloof, hoop en liefde uit op zoek naar deze eeuwige voorraad. Hoe dorstiger de wijnstok is, des te meer ruimte zit er in zijn wortels en nerven om het vocht in de bron op te zuigen. En zo ook, hoe meer een christen zijn dorheid en onvruchtbaarheid voelt, des te meer ruimte is er voor de voorraden levend water om hem in leven te houden en elk goed woord en werk voort te brengen.

Lezen: Richteren 15

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN