Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

24 Januari – De Zegen Van Jozef

Jozef is een vruchtbare tak, een vruchtbare tak aan een fontein. Genesis 49:22

Er is een zin uit Gods mond opgetekend door de profeet Hosea, die ons laat zien wat de bron van alle echte vruchtbaarheid is: ‘Uw vrucht is uit Mij’ (niet uit u) ‘gevonden’ (Hosea 14:9). En er is nog een zin opgeschreven door dezelfde geïnspireerde pen, waarin God over Efraïm zegt: ‘Efraïm brengt weder vrucht voor zich’ (Hosea 10:1). Efraïm zelf was de bron van al de ogenschijnlijke vruchten die aan zijn tak groeiden, en aangezien hij vrucht voor zichzelf droeg, verachtte God die en wees die af. Hier worden we gewezen op de verborgen bron van evangelievruchten. ‘Jozef is een vruchtbare tak, een vruchtbare tak aan een fontein.’ In een Oosters klimaat, en zelfs tot op zekere hoogte in ons eigen vochtige klimaat, kunnen bomen, struiken of bloemen niet groeien tenzij ze voortdurend worden bevochtigd. In het Oosten heeft met name de wij n- stok een bron die nooit opdroogt nodig om in leven te blijven, hem te doen bloeien en vrucht voort te doen brengen. Derhalve ontsprong Jozefs vruchtbaarheid aan deze bron, dat hij ‘bij een fontein’ geplant was. En wat was deze bron? Wat zei de Heere tegen de Samaritaanse vrouw? ‘Het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven’ (Joh. 4:14). U weet heel goed dat de werkzaamheden en invloeden van de Heilige Geest in de Heilige Schrift telkens weer worden vergeleken met water. ‘En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. Die in Mij gelooft, gelijker- wijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide Hij van de Geest’ (Joh. 7:37-39). En elders: ‘Ik zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge; Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten, en Mijn zegen op uw nakomelingen’ (Jes.44:3).

Lezen: Johannes 4:1-14

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN