Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

23 Maart

En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke, en volmaakte wil van God zij. Romeinen 12:2

Hoe zullen wij de wil Gods aannemelijk vinden? Alleen als wij veranderd zijn door de vernieuwing van ons gemoed, en veranderd en gemaakt zijn naar het beeld van de lijdende Zoon van God. Hoe vreselijk dus, hoe gevaarlijk en toch hoe verlokkelijk is die gelijkvormigheid aan de wereld, die ons geheel in strijd brengt met de goede en volmaakte wil van God, welke „welbehagelijk” was en is aan zijn lieve Zoon, aan al de heilige Engelen rondom zijn troon, aan de geesten der volmaakt rechtvaardigen, aan zijn geestelijk gezind volk op de aarde, en gehaat door duivelen, vleselijke en ongodsdienstige mensen. En hoe zalig is het ontvoerd te zijn aan de macht en de overheersende invloed van de geest dezer wereld, en vervormd zijnde in de vorm van het Evangelie en vernieuwd in de geest, tonen wij, dat de wil van God niet alleen „goed, zuiver en volmaakt” is, zijner heerlijke volmaaktheden waardig, maar welbehagelijk voor ons hart en onze liefde, die Hem daarom aannemen, en, als het ware, overbrengen in onze wil, zodat die twee één willen worden. Ons zover te brengen is het hoofddoel van de ganse tucht van het Evangelie; en men kan zeggen, dat de grootste gehoorzaamheid des Evangelies is: geduldig zich in zijn hand te stellen en geen andere wil te kennen dan de zijne. Hier dus kunnen wij geheel ingaan in de schoonheid en de zaligheid van de waarheid van het Evangelie; hier alleen kunnen wij ons onderwerpen aan de last van een dagelijks kruis, roemen in de verdrukking, wandelen in gehoorzaamheid aan de voorschriften, en het pad bewandelen, dat leidt tot eindeloze heerlijkheid.

Welzalig hij, die in der bozen raad
niet wandelt, noch op ’t pad der zondaars staat,
noch nederzit, waar zulken samenrotten,
die roekeloos met God en godsdienst spotten,
maar ’s Heeren wet blijmoedig dag en nacht
herdenkt, bepeinst en ijverig betracht.

Ps. 1:1

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN