Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

23 Januari – De Zegen Van Jozef

Jozef is een vruchtbare tak, een vruchtbare tak aan een fontein. Genesis 49:22

Het is heel belangrijk te weten of we vruchtbare ranken zijn of niet. Laat ons eens zien in het Woord van God, wat de Heilige Geest als zodanig aanmerkt. Godsvreze in een gevoelig geweten is een bijzondere vrucht, die aan de rank van het evangelie groeit. Deze vrucht bevindt zich in ieder levend kind van God, want Gods eigen belofte luidt: ‘Ik zal Mijn vreze in hun hart geven, dat zij niet van Mij afwijken’ (Jer. 3 2:40). ‘De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid’ (Spr. 9:10). Sommigen van u zijn wellicht bedroefd, zoals u altijd met reden zult zijn, over uw eigen onvruchtbaarheid en nutteloosheid wat betreft de dingen Gods. Maar bent u godvrezend? Heeft de Heere die goddelijke vrucht in uw ziel geplant? Dat is de eerste genade. Geloof in God; geloof in Zijn Woord, oprechtheid, grootheid, macht, heerlijkheid, rechtvaardigheid en majesteit, hetgeen altijd vergezeld gaat van een godvruchtige eerbied voor Zijn grote Naam. Dit levende geloof waarvan Hij de Maker is en dat naar Zijn goddelijke volkomen voorbeelden wordt uitgeoefend, is een vrucht van de Geest, want ‘ geloof is een gave Gods ’. Als ‘goede hoop in de genade’ wordt opgewekt in de ziel, door een getuigenis, glimlach, belofte, woord of innerlijk teken van deel te hebben aan een dierbare Christus. Als ook de liefde wordt uitgestort in het hart van de gelovige, en hij met Petrus kan zeggen: ‘Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik U liefheb’ (Joh. 21:17), omdat hij heeft gevoeld en ontdekt dat Christus zijn ziel heel dierbaar is. Als er ook vrede met God is, door te geloven in Jezus Christus. Als de gezegende Heere het belieft om Zijn barmhartigheid te tonen, en het getij van vreugde te doen stijgen in de ziel. Moet ik niet tevens toevoegen berusting in en onderwerping aan de wil van God, met een liefdevol geweten, nederige geest, gebrokenheid van hart, berouwvolle geest, en liefde voor de dierbare kinderen van God? Zijn dit niet allemaal evangelische vruchten?

Lezen: Johannes 21: 15-25

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN