Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

22 Augustus – Het Onderhouden Van Het Geestelijk Leven

Nu dan, doet de Heere, uwer vaderen God, belijdenis en doet Zijn welgevallen, en scheidt u af van de volken des lands, en van de vreemde vrouwenEzra 10:11

Afgescheiden te zijn van de wereld, en al het wereldse, niet op een monnikachtige, strenge, Farizese manier, maar van de beperkende invloed van die liefde tot de Heere die het hart en de genegenheden weg van aardse dingen naar Hem toetrekt, is een genadig, bijna noodzakelijk middel om het leven Gods in het hart van de gelovige in stand te houden. Niets stompt de ziel meer af voor elk genadig en hemels gevoel, dan het in zich opnemen van de wereld. Zolang dat wordt vermeden, doet meer uitwendig verbondenheid met de wereld, zoals bijvoorbeeld de eisen die noodzakelijke en wettelijke zaken aan ons stellen, ons geen kwaad. De wereld buiten en de wereld binnen zijn als twee stromen van verschillende omvang, die naast elkaar lopen. Houd ze gescheiden, en de kleinere stroom zal niet buiten zijn oevers treden, maar laat de grotere stroom de kleinere binnengaan, met andere woorden, laat de wereld buiten de wereld binnen instromen, hoe groot zal dan de omvang van die overstroming of de verwoesting die hij aanricht aan onze gewassen wel niet zijn? Bij sommigen is het gestel zo gevoelig, dat een beetje tocht al genoeg is om een ontsteking te veroorzaken. Anderen zijn zo vatbaar voor ziekte, dat ze bij de geringste besmetting van elke heersende kwaal, al ziek worden. Mensen met zo’n zwak gestel moeten oppassen voor de oostenwind en zich niet aan vochtige koude lucht blootstellen. Maar zulke verkouden, koortsige zieken zijn we nu juist allemaal in de ziel, hoe krachtig en gezond het lichaam ook is. Laten we daarom bang zijn voor de adem van de wereld, opdat hij niet ons hart verkilt of de vleselijke geest ontstoken doet raken. Laten we vrezen te worden blootgesteld aan haar besmettelijke invloed opdat zij onze ‘slapende’ ziekte niet laat ‘ontwaken’.

Lezen: Ezra 1:10-12

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN