Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

26 December – De Menselijke Natuur Van Christus

En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees. 1 Timotheüs 3:16

Indien we het juiste onderricht en de juiste geestelijke leiding hebben verkregen, zullen we de vleeswording geen zinloos, droog of vergeefs onderwerp vinden. Zij is de ‘grote verborgenheid der godzaligheid’ en daarom omvat en veroorzaakt zij alle godvruchtigheid. Er is nooit enige ware godvruchtige gedachte, enig waar godvruchtig gevoel of verhangen, nee, geen enkel godvruchtig woord of werk, een godvruchtig hart of godvruchtig leven geweest, noch zal dat er ooit zijn, dat niet voortkomt uit en niet in stand gehouden wordt door de grote verborgenheid van een vleesgeworden God. Er kan, zoals vaak het geval is, een stoffelijk medelijden, een vertiening van munt, dille en komijn (Matth. 23:27), en een grote hoeveelheid goede werken als werkheiligheid voorkomen, zo genoemd los van de genade die in de Heere, het Lam, woont. Maar godvruchtigheid, zoals gevormd door een nieuwe en hemelse geboorte, met al haar bijkomende vruchten en genaden, kan alleen voortvloeien uit de volheid van een Verbondshoofd, Dat het leven overbrengt aan de leden van Zijn verborgen lichaam. En we weten dat dit Verbondshoofd de Zoon van God is, ooit geopenbaard in het vlees en nu verheven tot de rechterhand van de Vader. Wat zijn Zijn eigen genadige en ware woorden duidelijk aangaande dit punt, dat alle leven in Hem is en uit Hem komt: ‘Want Ik leef, en gij zult leven’ (Joh. 14:19); ‘Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij’ (Joh. 14:6); ‘Tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven’ (Joh. 6:5 3); ‘Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen’ (Joh. 15:5).

Lezen: Efeze 4:1-16

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN