Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

21 Augustus – Het Onderhouden Van Het Geestelijk Leven

Wacht u, dat gij de Heere, uw God, niet vergeet, dat gij niet zoudt houden Zijn geboden, en Zijn rechten, en Zijn inzettingen. Deuteronomium 8:11

De ogen en het hart veel op het Woord der waarheid richten is ook een gezegend middel om het leven Gods in de ziel in stand te houden. O, wat een schatten van barmhartigheid en genade bevinden zich toch in de Heilige Schrift! Wat een rijke bron van hemels onderricht! Wat een voorraad aan kostbare beloften, bemoedigende uitnodigingen, heerlijke waarheden, heilige voorschriften, zachte berispingen, wijze raden en liefdevolle aanwijzingen! Wat een lamp voor onze voeten en licht op ons pad! Maar, o, hoe weinig weten, begrijpen, geloven, beseffen, ervaren en genieten we toch van het Woord des levens! Jarenlang hebben we gelezen, gestudeerd, overpeinsd en gepoogd door het geloof de schatten der waarheid binnen te gaan die in het bezielde Woord zijn vervat. Maar, o, wat begrijpen we er weinig van! Nog minder geloven we en genieten we van de hemelse verborgenheden, de schatten van genade en waarheid die erin worden geopenbaard! Toch, alleen als ons hart niet slechts naar, maar in het Woord des levens wordt gebracht, en alleen als het geloof zich voedt met het hemelse voedsel dat er door de oneindige wijsheid en goedheid van God is in geplaatst, kunnen we vruchtbaar worden in goede woorden of werken. We zouden moeten proberen, met de hulp en de zegen van God, meer de geest van waarheid in ons op te nemen, dieper en krachtiger de geest van Christus binnen te gaan, het Woord met dezelfde bezieling te lezen als waarmee het werd geschreven, ons hart meer over te geven aan het onderricht ervan, opdat het als regen kan vallen en als de dauw druppelen in de diepste diepten van onze ziel, om zo, als het ware, de wortels van ons geloof, onze hoop en onze liefde te bevruchten.

Lezen: Deuteronomium 8

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN