Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

22 April – Vervolgen De Heere Te Kennen

Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen, en als de vroege regen des landsHosea6:3

Zolang wij niets bevindelijk van de Heere kennen, zolang wij niets van Jezus kennen door Zijn eigen liefelijke openbaringen, is de wolk van onze godsdienst niet opgeheven. Twijfel, vrees, moedeloosheid, onverklaarbare verborgenheden zullen op onze weg zijn, zowel in de voorzienigheid als in de genade. Maar wanneer wij gebracht worden tot kennis van Jezus, is het als wanneer de zon schijnt op de middag. Totdat de zon schijnt, bedekken mist en nevel het uitzicht, maar wanneer de zon opgaat, verdringt zij de nevels en het hele pad ligt duidelijk voor het oog. Zo ook, wanneer de Heere de ziel stelt in een liefelijke gemeenschap met Jezus, en Hij bevindelijk gekend wordt, dan ziet zij dat de Heere haar al die jaren in de woestijn leidde; dan weet zij hoe vriéndelijk, hoe minzaam, hoe genadevol en wijs Hij met haar heeft gehandeld; dan voelt zij het als een zaak van persoonlijke bevinding dat alle dingen medewerken ten goede, degenen die God liefhebben.

Lezen: psalm 136

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN