Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

23 April – Vervolgen De Heere Te Kennen

Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad;e n Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen, en als de vroege regen des lands. Hosea6:3

De natuur en al het werk van de natuur, en de macht van de Satan die op de menselijke natuur werkt, proberen de mens terug te voeren, maar het werk van de Geest in de ziel is er om hem voorwaarts te leiden, hem levend te houden in de vreze Gods, hem van ti j d tot tijd met kracht te versterken in zijn innerlijk, om hem de ruimte te geven, om in hem de hoop op te wekken, om de innerlijke genade mee te delen en de lenden des verstands op te schorten, zodat hij, ondanks verstand, natuur en verwachting, gedwongen is om te ‘vervolgen’. Soms schijnt hij gedreven te worden, dan weer getrokken; nu eens geleid, dan weer gedragen, maar op de een of andere wijze werkt God de Heilige Geest zo in hem, dat hij, hoewel hij misschien nauwelijks weet hoe, steeds vervolgt om de Heere te kennen. Zelfs zij n lasten laten hem zuchten om verlossing; zij n moeiten en de oneffenheden van de weg laten hem de behoefte voelen om stap voor stap gedragen te worden. De verwarringen van het pad dringen hem te roepen om een machtige Leidsman. Zo werkt de Heere, de Heilige Geest zelfs temidden van, onder en door elke moeilijkheid en alles wat moedeloos maakt. Hij leidt hem erdoor en ondersteunt hem van kracht tot kracht. Zo wordt hij door elke beproeving, benauwdheid en hindernis gebracht, totdat hij voor de Heere in heerlijkheid gesteld wordt.

Lezen: Hosea 13

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN