Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

19 September – Door Baca’s Vallei

Maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. Romeinen 12:2

Als de wereldgelijkvormigheid wordt onderworpen en wij daarvan scheiden, vangt er een veranderingsproces in ons aan, waarvan de apostel hier spreekt, en worden wij veranderd in de’ geest van ons gemoed. Met andere woorden, de Heilige Geest vernieuwt door Zijn werk in de ziel het leven Gods. Hij wekt op en verlevendigt het geloof, de hoop, de liefde, het gebed, de lof, de geestelijkheid van ons gemoed, met elke tedere gewaarwording en elke Goddelijke aandoening, die zich beweegt in een levend hart. Als dan de Geest van God Zijn werk in ons hart vernieuwt, brengt Hij ons uit deze wereldse gelijkvormigheid. Hij ontdekt ons het kwaad ervan; Hij maakt en houdt de consciëntie teder en gevoelig. Hij toont ons, dat indien wij de wereld gelijkvormig worden, wij dan onze bewijzen verliezen, en waar deze verdonkerd worden, wij dan spoedig beroofd zijn van de gemeenschap Gods, van de vertroostende toenadering tot onze hemelse Vriend; dat onze smaak van en onze eetlust tot geestelijke dingen verzwakken, en dat zelfs onze belijdenis ons tot een last wordt. Wanneer dan onze consciëntie meer en meer gaat ontwaken om deze afwijkingen te zien en te gevoelen, dan worden wij overtuigd, dat wij maar maaien wat wij gezaaid hebben. En Gods Geest, de beschuldiging meer op de consciëntie bindende, toont ons, en dit somtijds door smartelijke ondervinding, bijvoorbeeld door lange dagen van donkerheid, en zware, donkere nachten van verlating, het kwaad van wereldse gelijkvormigheid. Welnu, wanneer Hij ons uit deze wereldgelijkvormigheid brengt door het kwaad ervan aan te tonen, en ons laat zien, dat wij door het ellendig kleven aan het stof onszelf van onze gelukkigste uren, van onze zoetste hoop en genietingen beroven, dan trekt Hij onze zielen nader tot Christus. En waar Hij ons onderhoudt door de ene dierbare waarheid na de andere in ons hart te doen druipen, daar vernieuwt hij ons in de geest van ons gemoed. Hij verlevendigt het geloof, wekt de hoop op, deelt de liefde mede, haalt het gebed uit en schenkt ons de geestelijke gezindheid van het hart, en hierdoor wordt een verandering in ons gewrocht naar de gelijkenis van de lijdende Middelaar. Wat hebben wij dan de gezegende Geest van God nodig tot een dagelijkse vernieuwing onzes gemoeds, om het beeld Gods gelijkvormig te zijn. Want er is geen middenweg tussen een geestelijk en een vleselijk beleven; tussen het beeld van Christus gelijkvormig te zijn en de wereld gelijkvormig te zijn. Gelijk er geen middenweg is tussen de enge en de brede weg, zo is er geen middenweg tussen vruchtbaarheid en onvruchtbaarheid, tussen een biddende gestalte en een biddeloze gestalte, tussen waakzaamheid en zorgeloosheid, tussen berouw en hardheid des harten, tussen geloof en ongeloof, tussen het leven van een christen en het leven van een wereldling.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN