Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

17 Mei

Want wij zijn in hope zalig geworden. Romeinen  8:24

Wat betekent het: in hope zalig geworden? Het betekent niet wezenlijk, maar middellijk gezaligd; niet gezaligd met betrekking tot onze eeuwige redding, maar met betrekking tot onze ervaring van behoud. In hope zijn wij middellijk beveiligd tegen wanhoop, beveiligd tegen het gevaar van Christus en het Evangelie de rug toe te keren; beveiligd naar een andere zaligmaker of een andere zaligheid te zien, en inzonderheid beveiligd, om van deze wereld in dit leven ons geluk en ons huis te maken als geduldig wachtende naar hetgeen wij niet zien, zelfs de verlossing van ons lichaam. Door de hoop nu hangen wij en klemmen wij ons aan de Heere Jezus en blijven dus door deze genade in Hem. Daarom wordt er van gesproken als van een „anker der ziel, beide veilig en zeker, en dat ingaat in het binnenste des voorhangsels.” Wat doet het schip de storm weerstaan, en weerhoudt het van op de rotsen geworpen te worden? Het schip blijft vast liggen zolang het anker vasthoudt. Dus blijft de ziel door hope bij Christus. Hij is binnen de voorhang; wij zijn er buiten, en al worden wij door een zee van twijfel en vrees, rampspoed en angst op en neder geworpen, toch is er een band van vereniging tussen Hem en ons, vaster dan de Transatlantische kabel.

U mag men zalig heten,
die ’s Heeren vrees bekoort;
die met een goed geweten s
teeds wandelt naar zijn woord.
Gij zult uw nooddruft vinden
door d’arbeid van uw hand:
wat g’u moogt onderwinden,
komt naar uw wens tot stand.

Blijft gij op Hem betrouwen,
dan zult gij op uw beê ’
t kroost van uw kroost aanschouwen.
In Israël zij vreê!

Ps. 128:1, 4

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN