Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

16 Maart

Wentelt uw weg op de Heere, en vertrouwt op Hem, Hij zal het maken. Psalm 57:5

Wat zal God maken? De zaak die het diepst in het hart ligt — ‘uw weg’. Ligt uw weg niet het diepst van uw ziel — het pad dat God gelegd heeft, het pad langs hetwelk God u nu leidt? Uw ziel mag ontroerd zijn, twijfel en angst mogen in uw ziel wonen, u mag geslagen worden in uw gevoelens. U kunt zinken tot de diepste diepten waarin een kind van God kan zinken. Maar op die weg, waar u zo diep op gezonken bent, zal de Heere, als Hij u in staat stelt het zo nu en dan op Hem te werpen en aan Hem toe te vertrouwen, het doen uitstijgen boven hetgeen uw hart begeert. Let op de bewegingen van uw hart ten opzichte van God. Let op uw zorgen, verzoekingen en inspanningen. Let op wat er in uw binnenste voortdurend naar voren en achteren beweegt, wat er op de baren van uw angstige boezem heen en weer geslingerd wordt. Let op wat u het meest nabij, het dierbaarst en het meest waardevol is. Laat uw geweten in oprechtheid spreken.Wat het ook zij: de Heere zegt het u en somtijds stelt Hij u in staat dat alles op Hem te wentelen, Hem toe te vertrouwen. Wat het ook mag zijn, dat zo op Hem gewenteld en Hem toevertrouwd wordt, de Heere heeft in Zijn onveranderlijke Woord van Waarheid verklaard dat: ‘Hij het zal het maken’. Hij zal het op Zijn tijd vervullen. Bent u in duisternis omhuld? Staan bergen van zwarigheden de vervulling van Zijn beloften in de weg? Geenszins; God zal het maken in weerwil van dit alles, over bergen en door moeilijkheden heen, in spijt en te midden van al de u omringende hinderpalen. Hij ‘zal het maken’. Geef dat wat het diepst in uw hart ligt, het dichtst bij uw genegenheid, en wat u kunt doen door een levend geloof, over in de handen van de Almachtige Heere.

Wanneer ik zei: „Mijn voeten glijden,”
toen hebt Gij mij gesterkt in ’t lijden.
Wanneer mij ’t afgepeinsde hart
door al mijn denken werd verward,
en ik in druk schier was gestikt,
toen heeft Uw troost mijn ziel verkwikt.

Ps. 94:10

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN