Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

16 Augustus

Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd; Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook de wederhorigen, om bij U te wonen, o Heere God! Psalm 68:19

Hoe pijnlijk is het weerspannig te zijn! Er is bijna geen pijnlijker gevoel voor een mens, wiens geweten vertederd is in de vreze Gods. Weerspannig te zijn tegen een heilig en wijs God; weerspannig tegen zijn wegen en zijn Voorzienigheid; tegen zijn onderwijs in de genade, omdat wij niet meer zien van het licht zijns aanschijns! Wij weten, dat God in niet één zijner wegen dwalen kan, en toch van tijd tot tijd in zulk een vreselijke opstand tegen God te zijn, o hoe pijnlijk is dat! De minste kleinigheid kan die opstand doen ontstaan. Er is geen storm of rukwind nodig, om zijn trotse golven te doen verheffen. Het minste windje, het zachtste koeltje dat waait, zal somtijds de baren van het weerspannig hart doen stijgen, en met de grootste onstuimigheid doen zwellen. Maar welk een barmhartigheid is het voor de arme ziel, die kermt en treurt onder een weerspannig hart, dat die opgevaren Middelaar gaven voor haar ontvangen heeft! Het is niet uw geduld, uw zachtmoedigheid en goedaardigheid, noch uw zachte en stille gemoedsgesteldheid, die de genade doet nederdalen in uw harten; maar God de Vader heeft al de genade en alle giften van de Geest in zijn lieve Zoon gelegd en zij worden u gegeven, omdat gij deel hebt aan zijn bloed en zijn gerechtigheid. Dat leert ons de Heere. Zo wij altijd geduldig, volgzaam, heilig, onderworpen waren, nooit verontrust werden door de duivel en nimmer de werkingen van het bederf in ons gevoelden, zouden wij beginnen te geloven, dat wij in staat waren Gode in onszelf te behagen. Maar zo wij door een pijnlijke ervaring geleerd hebben welk een ontaarde natuur en welk een weerspannig hart wij in ons omdragen, dan weten wij door genade vanwaar dat komt, en leren wij een afschuw aan onszelf krijgen en zijn heilige Naam verheerlijken.

Gij deedt mij veel benauwdheid smaken
en drukkend harteleed,
maar tot mijn hulp gereed
zult Gij mij weder levend maken,
mij uit de afgrond trekken
en met uw vleug’len dekken.

Ps. 71:15

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN