Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

16 April – Door Baca’s Vallei

Zal ook enig ijzer het ijzer van het Noorden of koper verbreken? Jeremia 15: 12

Gij ziet, dat de Heere, wanneer Hij de beproevingen, die Zijn volk moet doormaken, wil uitbeelden, hen vergelijkt bij ijzer. Hij verkleint hun druk niet. Hij vermindert in het geheel de kracht niet, die hen drukt. Maar om een gepast hulpmiddel daartegen in Jeremia’s ziel te geven, noemt Hij iets, dat veel sterker is. „Zal ook enig ijzer — zegt Hij — het ijzer van het noorden verbreken?” Voorzeker neen! het ijzer en het staal van het Noorden zullen het tegen alles uithouden. Het gewone ijzer kan het ijzer van het Noorden nooit verbreken; want het is een metaal van een zeer uitstekende kwaliteit. Nu, indien uw harten als met ijzeren smarten, verzoekingen, beproevingen en wederwaardigheden geoefend worden, dan ben ik er van overtuigd, dat gij de almachtige kracht Gods in uw zielen behoeft om er u door en uit te helpen. En God kan dit doen. Zijt gij een arme, vervolgde gelovige? God kan in één ogenblik de vijand, die u vervolgt, teniet doen. Wordt gij bestreden door de satan? Hij kan in één ogenblik zijn vurige pijlen verbreken. Moet gij een ernstige beproeving doormaken? Door de toepassing van één of andere dierbare belofte kan de Heere in één ogenblik deze matigen of dragelijk maken. Zijt gij verstrikt in een smartende strik, waaronder gij dag en nacht zucht en schreeuwt, en gij bevindt, dat gij uzelf daaruit niet kunt verlossen? De Heere kan door de toepassing van Zijn dierbaar Woord aan uw ziel in de dadelijkheid verlossing schenken. Hij heeft daartegen maar het ijzer en staal van het Noorden voort te brengen en het is in een ogenblik veranderd. Hoe was het met Jeremia? Zeide hij niet: „Als Uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten; en Uw Woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijns harten”? Waarom? Omdat scherpe vervolgingen, diepe beproevingen en wrede verzoekingen en bestrijdingen hem de ware eetlust gegeven hadden. Dit was de reden waarom het Woord gevonden werd. Hij viel er op als een hongerig mail op een korst. Het was zijn ziel zoet, omdat het met zich bracht een dierbare verlossing van de bestrijdingen en de smarten, waaronder zijn ziel verkeerde. Zo zien wij, dat in de verhouding, waarin wij de ijzeren natuur van beproevingen en smarten doormaken, ons het noordelijk ijzer en het staal van Gods almachtige kracht en genade geschonken worden tot verlossing. Gelukkig is het volk, dat hierin delen mag. Gelukkig het volk, welks God de Heere is!

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN