Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

12 September

Een kloekzinnig mens ziet het kwaad, en verbergt zich; maar de slechten gaan henen door, en worden gestraft. Spreuken 22:3

Noach, door God gelast, bouwde een ark, om de zijnen te behouden. Lot, door de engelen gewaarschuwd, ontvluchtte Sodom. Zo is er een ontvlieden van de toekomende toorn. Hoe zorgeloos, gerust en onbezorgd zijn wij totdat wij door het geestelijk leven worden vaardig gemaakt! Salomo spreekt van hen, die slapen in de top van de mast, waar één ruk der golven, of één wending van de slaper deze in de woelende oceaan kan neerstorten. Gods toorn vergadert zich tegen een boze wereld. Wie zal die vreselijke storm van de onomkoopbare toorn ontkomen? Zij, die tot Jezus vluchten. Wie vluchten tot Jezus? Zij alleen, die gevoelen behoefte aan Hem te hebben. En hoe leren zij behoefte aan Hem te gevoelen? Door de slagen van Gods toorn. Vanwaar komen die slagen? Uit de donderwolk van Gods heilige Wet — de openbaring, die Hij gegeven heeft tegen de overtreders. Hoe noodzakelijk is het dan de toepassing der Wet op het geweten te gevoelen; te ervaren wat Job noemt: „de schrik des Heeren,” opdat Jezus Christus, die „een Schuilplaats tegen de storm” is, moge gezien worden en men tot Hem de toevlucht neme! Het is als de waarschuwing in Egypte, tegen de vernielende hagel gegeven: „Wie onder Pharao’s knechten des Heeren Woord vreesde, die deed zijn knechten en zijn vee in de huizen vlieden. Doch die zijn hart niet zette tot des Heeren Woord, die liet zijn knechten en zijn vee op het veld” (Exodus 9 : 20, 21). Het geloof neemt aan, waar het ongeloof mede spot. Zoals hun natuur en hun werken zijn, zo is ook hun einde. Het einde des geloofs is zaligheid; dat des ongeloofs het eeuwig verderf.

De Heer toch slaat der mensen wegen ga,
en wendt alom het oog van zijn gena
op zulken, die, oprecht en rein van zeden,
met vaste gang het pad der deugd betreden.
God kent hun weg, die eeuwig zal bestaan,
maar ’t heilloos spoor der bozen zal vergaan.

Ps. 1:4

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN