Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

10 Juni – Een Grote Hogepriester

Dewijl wij dan een grote Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Hebreeën 4:14

Maar tussen de hogepriester onder de wet en de ‘Hogepriester over het huis Gods’ bestaan er naast punten van overeenkomst ook punten van verschil. De hogepriester onder de wet was slechts een mens en de ‘Hogepriester over het huis Gods’ is God-mens, ‘Immanuël, God met ons’, de eeuwige ‘Zoon van de Vader, in Waarheid en Liefde’, Die onze natuur heeft verenigd met Zijn eigen goddelijke en heerlijke Persoon. De hogepriester onder de wet stierf in de loop der jaren, en werd opgevolgd door een hogepriester even sterfelijk als hijzelf (zie Hebr. 7:23), maar de Hogepriester hierboven leeft voor eeuwig om ‘voor ons te bidden ’.

De hogepriester onder de wet kan iemand zijn (en de apostel lijkt hierop te zinspelen) die geen medelijden met of medegevoel had met de onvolkomenheden en zonden van degenen voor wie hij offerde; hij zou kunnen zijn als een priester, die een en al heiligheid lijkt, maar geen teder hart heeft om mededogen te hebben met afvalligen en degenen die zijn afgedwaald. De ‘Hogepriester over het huis Gods’ echter, zegt de apostel hierover, is iemand die ‘medelijden kan hebben met onze zwakheden.’ De hogepriester onder de wet kan wel of niet worden verzocht; hij kan wel of niet iemand zijn die de kwelling van zijn eigen hart kent en de werkingen van zijn gevallen aard, en daarom wellicht niet ‘in alle dingen verzocht’ is geweest gelijk als degenen voor wie hij een offer aanbiedt. De ‘Hogepriester over het huis Gods’ is ‘in alle dingen, gelijk als wij, verzocht geweest’, en kan daarom medelijden opbrengen voor de verzochten. De hogepriester onder de wet was een zondaar; de ‘Hogepriester over het huis Gods’ is smetteloos, zonder zonde, ‘heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, en hoger dan de hemelen geworden’.

Lezen: Hebreeën 9:1-15

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN