Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

9 Juni – Een Grote Hogepriester

Dewijl wij dan een grote Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Hebreeën 4:14

Het is niet nodig dat ik uitvoerig aantoon hoe de hogepriester onder de wet was gevormd -naar het beeld en voorbeeld van de Heere Jezus Christus. En toch zijn er bepaalde punten van overeenkomst en bepaalde punten van verschil die wenselijk zijn te bespreken, om het bedenken en de betekenis van de Heilige Geest te illustreren en te beschrijven in de woorden die ons worden voorgelegd. Er zijn drie punten van overeenkomst (er waren er meer, maar ik beperk me tot drie) rassen de hogepriester onder de wet en de ‘Hogepriester over het huis Gods’. Het eerste is dat de hogepriester offerde; het tweede, dat hij bad voor de zonden van de mensen op de grote verzoendag, door fijn gestoten welriekende specerijen te nemen en op vurige kolen die van het altaar waren genomen te leggen, en ze binnen de voorhang dragen (zie Lev. 16:12,13); en het derde, dat hij de mensen zegende (zie Num.6:23).

Welnu, in deze drie punten leek de hogepriester onder de wet schitterend op de Hogepriester over het huis Gods’. Maar o, wat is de overeenkomst zwak! hoe vaag het beeld! hoe schimmig het voorbeeld! De hogepriester onder de wet kon slechts het bloed van stieren en geiten offeren, dat nooit de zonde wegneemt; de ‘Hogepriester over het huis Gods’ offerde Zichzelf—Zijn eigen lichaam en Zijn eigen ziel—dat kostbare, kostbare bloed, dat ‘ons reinigt van alle zonde’. De hogepriester onder de wet kon alleen wierook offeren op de kolen van het altaar; de ‘Hogepriester over het huis Gods’ biedt dagelijks de macht van Zijn offer aan door ‘voor ons te bidden’. De hogepriester onder de wet kon de zegen alleen in bepaalde woorden uitspreken; hij kon die zegen niet geven of of de ziel overdragen; de ‘Hogepriester over het huis Gods’ zegent de ziel met de zoete blijken van Zijn liefdevolle goedheid en tedere genade.

Lezen: Leviticus 16:1-19

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN