Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

10 Februari – De Doorbreker

De Doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken; zij zullen doorbreken, en door de poort gaan, en door dezelve uittrekken. En hun Koning zal voor hun aangezicht heengaan; en de Heere in hun spits. Micha 2:13

O, wat een eer is het dat de Heere Heere in hun spits gaat! Wat betekent het als de Heere in uw spits zal zijn? Als Hij u voor zal gaan op de weg naar de heerlijkheid, welk obstakel kan er dan op het pad liggen dat Hij niet binnen een tel kan en zal overwinnen? U hebt een hard hart. Kan dat bestaan voor de almachtige kracht van God? U hebt een ongelovige natuur. Kan die bestaan voor de tentoongespreide kracht van God? U hebt verzoekingen, u hebt beproevingen, u hebt moeilijkheden, u hebt hardheid en verdorvenheid, en wereldsgezindheid, trots, aanmatiging en schijnheiligheid, elk kwaad, elke onrechtvaardigheid, die te benoemen en niet te benoemen is. Maar als u tot Gods volk behoort, is de Heere Jezus Christus uw Koning, de Koning van Sion. Alles moet voor Hem verdwijnen. En als Hij de Heere Heere is, wie zal dan opstaan tegen de Heere, Die duivels met één oogwenk de hel kan injagen, voor Wiens woord de schepping zelf als een perkamentrol zou verdwijnen? Wat een zegen is het voor Gods volk dat de Heere Heere in hun spits gaat, een weg baant door de diepe wateren zoals Hij ooit een weg door de Rode Zee baande, en elke moeilijkheid om vooruit te gaan en elke berg doet smelten, terwijl Hij hen verder leidt op de wegen van vrede en rechtvaardigheid.

Lezen: Genesis 14:10-22

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN