Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

11 Februari – De Doorbreker

De Doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken; zij zullen doorbreken, en door de poort gaan, en door dezelve uittrekken. En hun Koning zal voor hun aangezicht heengaan; en de Heere in hun spits. Micha 2:13

We lezen in het boek Job over hen die met opgeheven schilden tegen God aanlopen (Job 15:26). Dit zijn andere personen dan degenen die bij de voetbank van God wachten. ‘Stilzitten zal hun sterkte zijn’(Jes. 30:7). Net zo was het bij de kinderen van Israël: zij haastten zich niet door de zee, maar ze wachtten tot God verscheen; en toen God verscheen en Mozes de zee aanraakte met zijn staf en de doorgang geopend werd, toen liepen zij erdoorheen. Zo is het ook geestelijk: er is geen voortgang, tenzij God voor de ziel uitgaat; en onmiddellijk nadat de Doorbreker is gekomen en voorgaat, gaat de ziel verder; als Hij stopt, stopt de ziel; als Hij beweegt, beweegt zij. En wat gebeurt er dan? ‘Zij gaan door de poort.’ Hier is de poort die voordien voor hen was gesloten, en ze konden er niet doorheen gaan; maar als de Doorbreker hen voorgaat, dan wordt de poort geopend, en ze gaan door de poort met de Doorbreker in hun spits. En beschrijft dit niet op een heerlijke, uitnemende wijze de manier waarop Gods volk voorwaarts gaat? Deze poort duidt niet alleen, misschien niet eens hoofdzakelijk, op de smalle en rechte doorgang die naar het eeuwige leven leidt. Er bestaan daarnaast andere poorten, want we lezen: ‘ Doet de poorten open, dat het rechtvaardige volk daarin ga, hetwelk de getrouwigheden bewaart’ (Jes. 26:2). En dus is de poort waarover hier wordt gesproken niet alleen, misschien niet hoofdzakelijk de smalle doorgang, maar hij is ook elk van die moeilijkheden die op het pad liggen en die met een gesloten poort kunnen worden vergeleken. Maar als de Doorbreker hen voorgaat, opent Hij de poort.

Lezen: Jesaja 26:1-12

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN