Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

10 December – Wendt U Naar Mij Toe

Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! Want Ik ben God en niemand meer. Jesaja 45:22

Wellicht zijn er lezers die behoren tot die arme ellendigen aan ‘de einden der aarde’, die twijfelen, vrezen en soms bijna wanhopen of de genade hun ziel ooit kan bereiken. Zoekt u niet in het geheim iets goeds of heiligs in uzelf? Koestert u geen vage hoop en verwachting straks beter en heiliger te worden? Al dit verborgen zuurdesem van eigendunk moet worden uitgezuiverd, en het kan zijn dat u hierbij dieper moet zinken, steeds dieper in het moeras en het vuil van uw verachtelijke natuur. Er bestaat echter deze troost voor degenen die denken dat ze niets kunnen doen: het enige dat moet worden gedaan is wat de Heere in ons doet; het enige dat moet worden gevoeld is wat Hij door middel van Zijn Geest in ons bewerkstelligt. Dit is de aard en het wezen van alle verlossing en alle heiligheid: Wendt U naar Mij toe, wordt behouden, door wat Ik heb gedaan en geleden. Op geen andere manier kunnen gezondheid, vergiffenis, vrede en verlossing in onze ziel komen, want Hij is God en niemand meer. Er is geen andere verlossing, geen andere Verlosser; geen andere manier om te ontkomen aan de toekomende toorn, dan door op Hem te zien wanneer Hij ons daartoe in staat stelt; in Hem te geloven terwijl Hij ons krachtig maakt, en op Hem te steunen terwijl Hij in ons datgene tot stand brengt wat Hem vreugde brengt. Ofschoon u wellicht van uzelf denkt dat u aan ‘de einden der aarde’ bent, ziet de Heere u daar, en Hij zegt dan: ‘Wendt U naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde.’ U bent niet buiten het bereik van Mijn arm, noch uit het zicht van Mijn oog, ‘want Ik ben God en niemand meer.’ En dus worden vroeg of laat alle uitverkorenen ontwijfelbaar gered, en ervaren ze het heerlijke getuigenis en de geheiligde openbaring daarvan in het hart en het geweten.

Lezen: Mattheüs 11:20-30

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN